Nous ajuts del SOC per a la contractació: t’expliquem els 3 tipus i a qui van destinats

 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha anunciat que s’obren 3 convocatòries d’ajuts per a la contractació de persones menors de 30 anys, per a la contractació de persones de 30 anys i més i per a la contractació de persones de 52 anys i més, perceptores de la RGC (Renda Garantida de Ciutadania) i no perceptores de prestació per desocupació.  
 

Per a la contractació de persones menor de 30 anys


Els joves són un dels col·lectius amb una taxa d’atur més elevada i tenen moltes dificultats per incorporar-se al mercat laboral, tot i haver obtingut un títol universitari o una formació professional. 
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha anunciat que s’obren 3 convocatòries d’ajuts per a la contractació de persones menors de 30 anys, per a la contractació de persones de 30 anys i més i per a la contractació de persones de 52 anys i més, perceptores de la RGC (Renda Garantida de Ciutadania) i no perceptores de prestació per desocupació.  
 
 
Aquest ajut ofereix subvencions públiques a empreses i cooperatives de treball associat per a la contractació de persones joves en situació d’atur. 
 
El termini de la presentació de la sol·licitud és fins el 31 de març de 2022. 
 

Per a la contractació de persones de 30 anys i més


 
L’objectiu principal d’aquest ajut és subvencionar la contractació laboral de persones aturades majors de 30 anys. Així, se’ls ofereix un lloc de treball estable i de qualitat i, especialment, a aquelles persones en situació de vulnerabilitat. 
 
Les persones que vulguin sol·licitar aquest ajut han de complir els següents requisits: ser major de 45 anys i ser desocupat/a a llarga durada. 
 
El termini de la presentació de la sol·licitud és fins el 31 de maig de 2022.  
 

Per a la contractació de persones de 52 anys i més, perceptores de la RGC i no perceptores de prestació per desocupació


 
Aquest ajut és la novetat de la convocatòria d’aquest any, i és que les persones majors de 52 anys també consititueixen un col·lectiu molt vulnerable amb risc d’exclusió social i, per tant, tenen moltes dificultats per trobar feina. A més, disposen de poc temps per cotitzar i tenir dret a la prestació per jubilació.  
 
Aquestes subvencions estan destinades als ajuntaments i consells comarcals, els quals hauran de contractar a aquestes persones durant un any i a jornada completa. 
 
El termini de la presentació de la sol·licitud és fins el 31 de gener de 2022. 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC