Nous ajuts de 5.000 euros de l’Ajuntament de Barcelona per facilitar les noves contractacions

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha llançat un nou programa d’ajuts que té com a finalitat alleugerir les despeses de les empreses per tal que puguin realitzar noves contractacions i fomentar l’ocupació.
 
L’Ajuntament de la capital catalana destina 1,5 milions d’euros a les empreses per contractar 300 persones en situació d’atur de la ciutat.
 

Quina quantia tenen aquests ajuts i a qui van destinats?


 
  • Els ajuts tenen una dotació econòmica de 5.000 euros i estan destinats a la contractació de persones que es troben en situació d’atur i estan empadronades a la ciutat de Barcelona. Es pot sol·licitar per a un màxim de 10 treballadors.

Quins són els requisits per demanar la subvenció?


 
  • L’empresa ha de tenir com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada
  • Desenvolupa l’activitat des de fa més de sis mesos
  • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Social
  • No es veu afectada en l’actualitat per processos de regulació d’ocupació (ERTOs)
  • Ha de subscriure i formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 6 mesos (o indefinit) a jornada completa.
  • Ha de contractar persones en atur i empadronades a Barcelona

Com es pot demanar i fins a quin termini?


 
Aquest ajut es demana de forma telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant un formulari. 
 
El termini per presentar les sol·licituds s’inicia a l’octubre i acaba el 20 de novembre de 2020.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 13, 2020

Entrevista a Marvut

Marvut ofereix serveis en innovació i transformació digital, en les seves diferents fases, a empreses: des de la PIME tradicional que necessita automatitzar els seus processos interns, per guanyar en eficiència i productivitat, fins a aquelles empreses que posseeixen processos o productes digitals i que busquen reinventar i innovar per ser més competitives en l'era digital.

Llegeix més
CINC