Nou registre per accedir a l’ajut de 2.000 euros destinat a persones treballadores autònomes

La Generalitat de Catalunya ha obert el termini de registre per accedir a nous ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat de persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. Per poder optar a aquests ajuts, caldrà realitzar una inscripció prèvia del 19 al 26 de febrer, que actuarà com a sol·licitud.
 

En què consisteixen aquests ajuts i a qui van destinats?


Es tracta d’una prestació econòmica adreçada a persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que desenvolupin una activitat com a persona física o amb persones contractades.
 
També poden optar a aquest ajut persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d’alta com a treballadores autònomes, sempre que el número màxim de socis sigui 3. 
 

A partir de quan es podrà sol·licitar?


Del 19 de febrer a les 9:00h fins al 26 de febrer a les 15:00h queda obert el termini de registre per accedir a aquesta nova línia d'ajuts.
 
Es tracta d’un pas previ per poder accedir-hi, i no es tindrà en compte l’ordre d’inscripció a l’hora d’atorgar-los. A més, la inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, ja no serà necessari fer cap més tràmit. Per poder realitzar la sol·licitud és necessari disposar d’un certificat digital o de l’idCAT mòbil. 
 

Quins són els requisits per sol·licitar aquests ajuts?


  • Tenir domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Trobar-se en situació d’alta al RETA (o en una mutualitat d’alta com a sistema alternatiu al RETA de forma ininterrompuda) abans de l’1 d’octubre de 2020.
  • La base imposable de l’IRPF del darrer exercici disponible haurà de ser igual o inferior a 35.000 euros. 
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.
  • Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i altra normativa aplicable.
  • No tenir ajuts atorgats segons la resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant dels efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC