Nou règim jurídic que regula els canvis estructurals de les societats mercantils

El 29 de juliol va entrar en vigor el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, que aprova una nova norma on s'integren les modificacions estructurals de les societats mercantils internes i transfrontereres. D'aquesta manera, a més de complir la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva de Mobilitat europea 2019/2021, queda derogada la Llei 3/2009, de 3 d'abril.
 
Entre les novetats més destacades d'aquesta nova norma, hi ha el procediment i el règim de protecció de socis i creditors, tant en les operacions internes entre societats espanyoles com en aquelles societats transfrontereres que es troben dins i fora de l'Espai Econòmic Europeu.
 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC