Nou programa d’ajuts per a autònoms

L’ajuntament de Barcelona ha llançat a través de Barcelona Activa un programa d’ajuts als treballadors autònoms amb la finalitat d’alliberar a l’autònom/a d’una part de les despeses que ha d’assumir durant el primer any d’activitat. 
 

Quina quantia té la subvenció?


 
La quantia de la subvenció es calcularà per les despeses justificades en el moment de realitzar la sol·licitud (exclòs l’IVA), ha d’anar a nom d’un únic sol·licitant i dintre dels topalls màxims d’atorgament segons l’edat en la data d’inici d’activitat:
 
3.600€ per a persones de 31 a 39 anys
4.000€ en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys o igual o superior a 40. 
 

Quines despeses són subvencionables?


 
Quotes de la seguretat social
Impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i el primer establiment
Despeses de gestoria i assessorament
Lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l’activitat
– Lloguer d'espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments en relació a l'activitat professional
 

Qui pot demanar la subvenció?


 
Podran sol·licitar la subvenció totes les persones empadronades a Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:
 
Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)
Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat
 
Sempre que compleixin els següents requisits:
 
Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de desembre de 2016
Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individual
Empadronament a la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l'alta fiscal
Trobar-se en situació d'atur abans de l'inici de l'activitat
No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l'any anterior a la data d'alta
– Estar al corrent de les obligacions tributàries
– Les persones enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions
 

Com puc sol·licitar-la?


 
La data límit per presentar les sol·licituds és el 30 de juny del 2018.
 
Per a més informació sobre com sol·licitar aquest ajut, posa’t en contacte amb nosaltres:
 
933 030 060
info@cinc.es 

Segueix llegint

Veure-les totes
juny 12, 2018

Entrevista a Nested

Nested es un marketplace de espacios de trabajo para alquilar oficinas de forma flexible (a través de contratos renovables mes a mes y sin fianza) con un sistema de "matching de talento" que permite generar sinergias profesionales entre el propietario del espacio y el inquilino. 

Llegeix més
CINC