Nou impost sobre les emissions CO2 dels vehicles de tracció mecànica

A partir de l’1 de setembre de 2021 entra en vigor l’impost sobre les emissions de CO2, un tribut creat per la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat gravar les emissions de CO2.
 

Qui ha de pagar aquest nou impost?


 
El nou impost sobre les emissions CO2 afecta els següents titulars de vehicles:
 
  • Persones físiques i jurídiques que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.
  • Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a data de 31 de desembre de 2020.

Quan s’ha d’abonar aquest impost?


 
  • A partir de l’1 de setembre de 2021: pagament a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.
  • A partir de l’octubre de 2021: pagament un cop rebuda la notificació. 
L’impost es gestiona mitjançant el padró i és elaborat i aprovat per l’ATC a partir de les dades de què disposa. Es podrà consultar el padró municipal a partir de l’1 de maig de 2021 amb identificació digital a través de l’idCat Mòbil (en el cas de les persones físiques). 
 
La recaptació es destinarà íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, així com fomentar les energies renovables i els vehicles nets impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.
 

Quina és la quantia que correspon pagar?


La quota dependrà de les emissions de CO2 que figuren a l’etiqueta tècnica del vehicle. D’aquesta manera, com més emissions produeixi, major serà la quota resultant a pagar.
 
La quantia pot anar dels 6 als 60€ anuals per a la majoria de turismes. No hi haurà obligació de pagar l’impost quan la quantitat total a ingressar sigui inferior a 6€. 
 
Durant l’exercici 2020, els turismes i motocicletes tributen a partir de 120g/km d’emissions de CO2, i les furgonetes a partir de 160g/km. Per a l’exercici 2021, els turismes passaran de tributar a partir de 95 g/km i les furgonetes a partir de 140 g/km.
 
Aquest import es publica al padró provisional a partir de l’1 de maig de 2021, i també es pot consultar de forma orientativa a través d’un simulador.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 29, 2021

Nous ajuts Dona TIC per impulsar l’emprenedoria femenina

El Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la setena convocatòria d’ajuts Dona TIC per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital, als quals preveu destinar entre 15.000 i 35.000 euros. Estan adreçats a aquelles empreses que tinguin una dona en la cúpula directiva i es poden demanar des del 20 de març fins al 19 de maig.

Llegeix més
CINC