CONTACTE
07 OCT 2019
De l'1 d'octubre al 30 de novembre està obert el termini de presentació de l'Impost sobre Actius no Productius. L'impost, exigible a Catalunya, va ser aprovat per la Llei 6/2017 i té com a finalitat gravar els béns no productius i determinats drets que recaiguin sobre aquells que formen part de l'actiu del subjecte passiu.
 
Quan va entrar en vigor per primer cop el maig de 2017 va ser suspès poc després, al presentar el Govern un recurs d'inconstitucionalitat davant d'alguns preceptes de la llei que ho regula. Dos anys més tard, ha estat modificat pel Decret Llei 8/2019 després que el Tribunal Constitucional resolgués el recurs i declarés que l'Impost s'adequava al marc constitucional vigent. 
 

Què grava l'impost d'actius no productius?


L'impost d'actius no productius grava la tinença del subjecte passiu en la data de la meritació de l'impost dels següents actius, sempre que no siguin productius i estiguin ubicats a Catalunya:
 
- Béns immobles.
- Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
- Embarcacions d'oci.
- Aeronaus.
- Objectes d'art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
- Joies.
 

Qui ha de tributar per aquest impost?


Són subjectes passius de l'impost sobre els actius no productius les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició. En tots els casos, el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.
 

Qui està exempt de presentar-lo?


Estan exempts de l'impost sobre els actius no productius:
 
- Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
- Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i dels organismes internacionals amb seu a Catalunya.
- Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin de manera exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.
 

Com es calcula?


Quantificant la base imposable, constituïda per la suma dels valors de tots els actius no productius als quals es refereix el fet imposable. La tarifa per determinar la quota íntegra és la de l'Impost sobre Patrimoni, que s'aplica a les persones físiques a Catalunya i que va del 0,2% al 2,75%.
 

Quan es produeix la meritació?


 
L'import de l'Impost sobre els Actius no Productius merita l'1 de gener de cada any, excepte en l'exercici 2017, que merita el 30 de juny.
 

Quan s'ha de presentar l'autoliquidació?


 
La presentació de l'autoliquidació de l'impost es realitzarà de forma telemàtica a través del model 540, i l'ingrés s'efectuarà entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació.
 
L'autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s'ha de presentar i ingressar entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019.
 
Per a més informació o aclariment de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Fiscal (cinc@cinc.es).
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d'Empreses

 

MÉS NOTÍCIES DE CINC

COVID-19: Suspensió del pagament d’hipoteques

S'aproven les següents mesures que permeten suspendre el pagament de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària a persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Inscriu-te al Newsletter de CINC

Et pot interessar


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerarem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació fent click aquí.

Acceptar