CONTACTE
09 SET 2022
El Consell de Ministres ha aprovat el Decret-Llei 16/2022, de 6 de setembre, que estableix una nova normativa laboral i de cotització pels empleats/des de la llar, que serà d’aplicació a partir del pròxim mes d’octubre amb l’ànim d’equiparar els seus drets laborals amb els de la resta de sectors. 
 
Les principals novetats són: 

 

S'elimina l'acomiadament per desistiment


L’acomiadament per desistiment permetia a l’ocupador/a, sense necessitar d’indicar una causa, donar per finalitzada  la relació laboral amb l’empleat/da de la llar. En el seu lloc, s'aplicarà la normativa ordinària amb algunes particularitats relacionades amb el fet que la família no tingui requisits econòmics.

 

Dret a l’atur


Obligatorietat de cotitzar per desocupació i Fons de Garantia Salarial (FOGASA) a partir de l'1 d'octubre, tant pel treballador/a com per l’ocupador/a.

Els empleats/des han de cotitzar per desocupació un any complet abans de poder accedir a la prestació contributiva i a tots els subsidis assistencials existents actualment, igual que un treballador assalariat del Règim General.

 

Bonificacions


El SEPE (Servei d'Ocupació Pública Estatal) bonificarà el 80% en les aportacions empresarials a la cotització per atur i FOGASA de les noves cotitzacions per alleugerir l'impacte en l'economia de les famílies que tenen contractats  treballadors/es de la llar.

La nova cotització per desocupació serà del 6,05% de la base reguladora. L'ocupador l'abonarà el 5% i estarà bonificat amb el 80%. L'1,05% l'haurà d'ingressar el treballador/a.

A més a més, es mantindran la reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització per contingències comunes  i bonificacions avui  existents per a les famílies ocupadores. A més, en el termini de sis mesos s'incrementaran en funció de la composició de la llar i els nivells de renda i de patrimoni,  els trams de bonificació superiors al 20%, la qual cosa s’intueix que   permetrà ampliar  el nombre de beneficiaris. Els requisits d’aquestes bonificacions resten pendents de reglamentació.

S'estableix també la cobertura del Fons de Garantia Salarial (Fogasa) per a aquest col·lectiu de la llar, que va de la mà d’una  nova cotització corresponent del 0,20% de la base reguladora del treballador/a i que estarà també bonificada al 80%. D'aquesta manera, les famílies de les empleades de la llar  que es declarin insolvents segons la Llei de Segona Oportunitat podran reclamar els seus salaris i indemnitzacions  en aquest organisme (Fogasa).

 

Prevenció de Riscos Laborals


Els empleats/des de la llar també s’inclouran en la llei de prevenció de riscos laborals.
 

MÉS NOTÍCIES DE CINC

Nou règim jurídic que regula els canvis estructurals de les societats mercantils

El 29 de juliol va entrar en vigor el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, que aprova una nova norma on s'integren les modificacions estructurals de les societats mercantils internes i transfrontereres. D'aquesta manera, a més de complir la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva de Mobilitat europea 2019/2021, queda derogada la Llei 3/2009, de 3 d'abril.

Inscriu-te al Newsletter de CINC

Et pot interessar