CONTACTE
12 GEN 2023
El passat 21 de desembre es va publicar la Llei de Foment del Ecosistema de les Empreses Emergents que inclou incentius fiscals, laborals i administratius. A la seva disposició final quarta que modifica l’Estatut del Treball Autònom, que afecta a les cotitzacions, estableix la bonificació fins el 100% de la quota amb una sèrie de requisits.
 
  • Les persones que treballin per compte aliena i, de forma simultània, a més estiguin donats d’alta com a autònoms per motiu de tenir el control efectiu, directe o indirecte, d’una empresa emergent, tindran una bonificació del 100% de la quota d’autònoms corresponent a la base mínima establerta cada any.
  • Aquesta bonificació la mantindran durant els 3 primers anys, sempre que continuïn amb pluriactivitat.
  • Aquests tres anys es compten des del moment que s’ha fet la alta com a autònom. Per tant, podrien obtenir aquesta bonificació els autònoms anteriors a la publicació de la llei, sempre que no portin mes de tres anys des de que es varen donar d’alta i la bonificació els hi durarà fins que com a màxim portin 3 anys des de la seva alta com autònoms.
  • Aquesta bonificació es demanarà a la TGSS a través dels seus programes informàtics habituals
 
Si esteu interessats en més informació sobre la resta d’aspectes de la llei que regula sobre tot temes administratius, fiscals i de promoció de la inversió, cliqueu aquí i hi trobareu un resum dels punts més rellevants de tota la normativa.
 
Per respondre amb mes detall a aquestes qüestions o d’altres que puguin sorgir, el nostre Departament Laboral, format per un equip especialitzat de professionals us respondrà tots els vostres dubtes. 
 
O truca a qualsevol dels nostres centres:
 
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
 

 

MÉS NOTÍCIES DE CINC

CINC t’ofereix suport com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Des del 2013, CINC forma part de la xarxa de Punts d'Atenció a l'Emprenedoria, donant la possibilitat a totes aquelles persones que vulguin emprendre a acudir per crear la seva empresa o donar-se d'alta com a autònoms a través d'Internet (CIRCE). En altres casos, també t’oferim assessorament per al tancament, venda o transmissió d'una empresa.

Inscriu-te al Newsletter de CINC

Et pot interessar