CONTACTE
18 MAI 2022

Aquelles persones treballadores autònomes que hagin rebut un ajut durant el 2021 previst en el Decret llei 7/2020, de 17 de març, o bé en el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, hauran de declarar-lo en l’autoliquidació de l’impost de la renda de les persones físiques d’enguany. A continuació, indiquem els criteris que cal seguir:

Si es tracta d’un treballador autònom d’una microempresa que ha rebut un ajut amb import fix de 2.000 euros, previst en el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, i segons convocatòria realitzada a través de l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre un tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica davant la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o aquelles que formin part d’una microempresa, cal declarar aquest ajut en la mateixa categoria de rendiments que els ordinaris que es perceben en la microempresa.

Així, caldrà declarar l’ajut com a rendiment de l’activitat econòmica si els rendiments ordinaris provinents de l’empresa tenen aquest caràcter. També caldrà declarar-lo com a rendiment del treball si es tracta de la categoria dels rendiments que es perceben de l’empresa.

En la resta de casos, caldrà declarar l’ajut com a rendiment del l’activitat econòmica, sense que escaigui l’aplicació de cap exempció.

MÉS NOTÍCIES DE CINC

Propera obertura del segon segment d'ajuts Kit Digital

A partir del 15 de juliol, les empreses d'entre 3 i 9 treballadors podran sol·licitar els ajuts Kit Digital corresponents al segon segment. Aquestes subvencions tenen com a finalitat contribuir a la digitalització de les empreses i es poden sol·licitar fins al 15 de setembre.

Inscriu-te al Newsletter de CINC

Et pot interessar