CONTACTE
12 MAI 2023
El 20 de febrer es va aprovar la Llei 2/2023, que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i la lluita contra corrupció.
 

  En què consisteix?


 
Aquesta nova llei permet a les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus que puguin suposar perjudicis econòmics per la Hisenda publica o la Seguretat social, les comuniquin mitjançant un Sistema d'informació o "bústia".
 

  Com funciona?


 
Les empreses o entitats públiques i privades ha de configurar un sistema, canal o bústia de denúncia o informació, que compleixi com a principals requisits que sigui de fàcil utilització i que garanteixi la confidencialitat de les dades i de l'informant.
A més, serà indispensable el nomenament d'un responsable per la gestió del Sistema d'informació, que podrà ser intern, o bé encarregar-ho a un tercer extern, que serà considerat a tots els efectes encarregat del tractament (RGPD).
El tractament de les dades personals derivat de la utilització d'aquests canals de denúncia, haurà de donar compliment a la normativa sobre Protecció de Dades Personals, Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018, del 5 de desembre, alhora que preservi l'anonimat de l'informant.
 

¿Qui està obligat a disposar d'un Sistema intern d'informació?


 
• Autònoms o persones jurídiques a partir dels 50 treballadors. En el cas de persones jurídiques dedicades a serveis, productes i mercants financers o blanqueig de capitals, hauran de disposar d'aquest Sistema d'informació independentment del nombre de treballadors que tinguin, i es regula per la seva normativa especifica.
• Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, i les fundacions que, creades per uns i altres, sempre que rebin o gestionin ajudes públiques.
• De manera voluntària, persones jurídiques de menys de 50 treballadors.
• Totes les entitats de Dret Públic estan obligades a comptar amb un sistema intern d'informació.
La finalitat de la norma és protegir als informants i, en el cas concret dels treballadors que informen d'aquestes irregularitats, és hi prohibeix expressament:
• L'acomiadament, suspensió del contracte, la no renovació o la resolució anticipada d'aquest.
• Imposició de mesures disciplinàries, denegació d'ascensos o qualsevol altra modificació de les condicions de feina, denegació de permisos de formació, intimidacions, etc.
 

¿La teva empresa està obligada implementar un Canal de denúncies? Contacta amb nosaltres!


 
Des del Departament de Protecció de Dades de CINC Assessoria t'ajudem a implementar el Canal de denúncies sobre infraccions normatives. Per ampliar informació, no dubtis a contactar amb nosaltres: info@cinc.com
 
933 030 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)

 

MÉS NOTÍCIES DE CINC

Accions que pots realitzar abans de finalitzar l'any per rebaixar la liquidació de l'IRPF

Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal de 2023, et recordem algunes de les accions que pots realitzar per rebaixar la liquidació l'IRPF.

Inscriu-te al Newsletter de CINC

Et pot interessar