Modificació de l’Impost de Successions i Donacions de Catalunya

El 29 d'abril de 2020 la Generalitat de Catalunya va aprovar una sèrie de mesures fiscals, entre les quals destaquem la modificació parcial de l'Impost de Successions i Donacions vigent a Catalunya.
 
Es detallen a continuació les mesures més rellevants introduïdes en l'Impost:
 
Llegeix la circular completa en PDF
 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 4, 2020

Nous criteris sobre l’aplicació de mesures de suspensió d’ocupació durant el desconfinament

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat un criteri sobre l'aplicació de mesures de suspensió i reducció de jornada. En aquest escrit es recomana a les empreses que estiguin aplicant expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) la reducció progressiva d'aquestes suspensions per a tota o part de la plantilla cap a la conversió en reducció de jornada, a mesura que vagin desapareixent les raons vinculades a la força major.

Llegeix més
CINC