Model 721: nova declaració informativa per a criptomonedes

Criptomio

El 29 de juliol de 2023 es va publicar en el BOE l’Ordre HFP/886/2023, que aprova el model 721, també conegut com a “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”.

A continuació, es detallen els obligats a presentar aquesta declaració:

Qui està obligat a presentar el model 721?

Estan obligats a presentar el model 721 les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, entre altres entitats, que siguin titulars de monedes virtuals a l’estranger, o respecte de les quals tinguin la condició de beneficiaris, autoritzats o ostentin el poder de disposició, custodiades per entitats que proporcionen serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, sempre que l’import en el seu conjunt superi els 50.000 euros a 31 de desembre de 2023.

Aquesta obligació també s’estén als qui hagin estat titulars, autoritzats, o beneficiaris de les citades monedes virtuals, o hagin tingut poders de disposició sobre aquestes, i que haguessin perdut aquesta condició a 31 de desembre d’aquest any. En aquests supòsits, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en la qual aquesta extinció es va produir.

Quan s’entén una moneda virtual situada a l’estranger?

Les monedes virtuals s’entendran situades a l’estranger quan l’entitat que les custodiï proporcionant serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir aquestes monedes no estigués registrada en el Banc d’Espanya.

En el següent link del Banc d’Espanya, pot consultar-se la localització dels proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual per fiduciària i/o custòdia de moneders electrònics registrats en el Banc d’Espanya.

Quin contingut s’ha de presentar en el nou model 721?

• Dades generals del declarant
• Informació sobre la persona o entitat que gestiona les claus criptogràfiques privades: nom, domicili i/o lloc web.
• Detalls de cada tipus de moneda virtual i la plataforma de negociació o lloc web associat.
• Saldo de cada tipus de moneda virtual expressat en unitats i el seu valor en euros. En cas de cessament de l’obligació de declarar abans del 31 de desembre, s’ha de proporcionar la informació corresponent a la data de cessament.

Quin és el termini de lliurament?

El model 721 haurà de ser presentat dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de març de 2024.

Per a més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC