Mesures legislatives en l’àmbit ecònomic i de transformació digital

El Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de la Llei “Crea i creix”, que busca impulsar la creació de noves empreses i facilitar el seu creixement i expansió.

Amb aquest objectiu, la llei preveu la reducció i agilització de tràmits en la constitució de societats limitades, generalitza l’ús de la factura electrònica i potencia mecanismes de finançament alternatiu, entre d’altres mesures.

La creació d’empreses més fàcil i ràpid


L’avant projecte incorpora una reducció en el cost econòmic de constitució i simplifica els tràmits burocràtics:

Constitució de S.L. amb capital social d’1 euro, (actualment el capital social mínim requerit és de 3.000€ totalment desemborsat), amb el següent requisit:

Mentre el capital social no arribi als 3.000€ caldrà destinar a la reserva legal almenys el 20% del benefici fins a arribar a l’import referit.

En el context de la transformació digital, es promou la constitució telemàtica a través del que es coneix com a “finestreta única” del CIRCE, que permet reduir en la tramitació, tant els terminis de creació com els costos notarials i registrals. Entre d’altres mesures de promoció, s’estableix la obligació de notaris i intermediaris d’informar als fundadors de les avantatges d’emprar el PAE (Punts d’Atenció a l’Emprenedor) i el CIRCE.

Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials


Buscant rendibilitat i liquidesa de les empreses espanyoles l’avantprojecte introdueix les següents mesures, entre moltes d’altres:

S’introdueix l’adopció generalitzada, ampliant la obligatorietat d’expedir i remetre factures electròniques en totes les operacions comercials entre empreses i autònoms.

S’incorporen incentius pel compliment dels terminis de pagament, incloent  com a requisit en l’accés a subvencions públiques, causa de resolució i condició penalitzable en contractació pública, el compliment del període mig de pagament de conformitat amb la Llei 3/2004 de 29 de desembre (art. 4); segons s’hagi acordat amb un màxim de 60 dies naturals, i 30 dies a falta d’acord explícit.

S’amplia el catàleg d’activitats econòmiques exemptes de llicència, incorporant al llistat de la normativa estatal les activitats que hagin estat declarades per almenys una CCAA com a innòcues.

Es reforcen mecanismes de protecció d’empreses i consumidors vers l’administració on poder reclamar quan l’Administració no compleixi els principis de bona regulació econòmica.

Reforç als sistemes alternatius de finançament


S’inclouen mesures per potenciar els instruments de finançament pel creixement empresarial, flexibilitzant mecanismes de finançament alternatiu al sistema de finançament bancari:

– El crowdfunding o finançament participatiu, adaptant la normativa estatal a la europea, les més destacades:

  • Inclusió d’una nova categoria denominada “gestió de carteres” que permet que el proveïdor de serveis financers participatius inverteixi fons en nom  de l’inversor.
  • S’estableix un límit únic  d’inversió individual per projecte per a inversors minoristes que es fixa en 1.000 euros o el 5% de la riquesa.
  • Es limita la inversió per projectes de 5M d’euros.
  • Es preveu un termini de 24 mesos per a què les empreses adaptin la seva activitat empresarial.

– La inversió col·lectiva:

  • S’introdueix la figura de del “fons d’inversió a llarg termini europeu” donant accés també a inversors minoristes a la inversió de petites i mitjanes empreses no cotitzades a un tipus d’actius (préstecs sindicats, deute privat, participacions i accions…) fins ara només disponible per inversors institucionals.
  •  I es reconeix la figura de “fons de deute”.

El capital risc: ampliant el tipus d’empresa en les que aquestes entitats puguin invertir, incloent empreses financeres amb un alt component tecnològic.

Segueix llegint

Veure-les totes
desembre 13, 2021

L’AEPD crea un canal prioritari per a evitar el ciberassetjament

L’Agència Espanyola de Protecció de dades ha creat un canal específic i prioritari per a frenar la difusió il·legítima en xarxes socials de continguts sensibles com, per exemple, fotografies, vídeos o àudios de contingut sexual o violent, i frenar les situacions d'abús que generen aquests comportaments

Llegeix més
CINC