Mesures de protecció temporal a Espanya pels ucraïnesos desplaçats

El Govern d'Espanya ha aprovat un acord que permetrà als ciutadans d'Ucraïna afectats pel conflicte acollir-se des del 10 de març a una sèrie de mesures de protecció temporals, recollides en la Directiva europea 2001/55/CE. Aquest protocol facilitarà, a més, la regularització de les persones de nacionalitat ucraïnesa que ja resideixen a Espanya, en permetre'ls l'accés automàtic al permís de treball i residència.
 
Aquesta protecció temporal es podrà sol·licitar des de comissaries específiques de la Policia Nacional, així com en centres de recepció habilitats. Les persones sol·licitants podran accedir a aquests punts, on els funcionaris de la Policia prendran les seves dades i se'ls expedirà un resguard acreditatiu en la seva sol·licitud de protecció, en el qual figurarà un NIE assignat.
 
A l'espera de disposar de més informació detallada sobre aquest protocol, exposem les principals qüestions clau.
 

Quins requisits han de complir les persones desplaçades d'Ucraïna per a poder entrar a Espanya?


 • No necessiten sol·licitar un visat si disposen de passaport biomètric.
 • Si no disposen de passaport biomètric ni documents de viatge, poden dirigir-se a una oficina consular limítrofa amb Ucraïna perquè puguin estudiar la seva situació.
 • Si no disposen de passaport ni un altre document de viatge, hauran de demostrar la seva identitat mitjançant algun document que acrediti la residència a Ucraïna abans del 24 de febrer de 2022.
 • Per als menors d'edat, hauran de mostrar un certificat que acrediti la vinculació familiar o la relació amb els tutors o persones que acompanyen al menor i es troben a càrrec d'ell.

Quines mesures de protecció temporal per a les persones desplaçades preveu aquest acord?


La Directiva 2001/55/CE sobre protecció de persones desplaçades permet als ucraïnesos desplaçats residir, treballar o estudiar a la Unió Europea un any prorrogable fins a tres anys, sense necessitat de demanar asil. Aquest permís de treball i residència serà vàlid durant tota la durada de la protecció.
 
Les persones beneficiàries d'aquesta protecció, podran gaudir dels següents drets:
 • Treballar per compte propi o aliè
 • Accedir a les prestacions previstes en el sistema d'acollida
 • Atenció mèdica
 • Els menors de 18 anys tindran dret a accedir a l'educació en les mateixes condicions que els nacionals del país de la UE d'acolliment

En què consisteix el procediment d'acolliment per a persones desplaçades?


Aquelles persones que no disposin de recursos econòmics podran sol·licitar accedir al Sistema d'Acolliment, sempre que compleixin els següents requisits:
 • Hagin estat persones desplaçades d'Ucraïna a partir del 24 de febrer de 2022 a conseqüència de la invasió russa.
 • Persones que es trobin a Espanya després d'esclatar el conflicte i que no hagin pogut tornar al seu país.
 • S'inclouen en aquests dos casos les persones nacionals d'Ucraïna de llarga durada amb les seves famílies. El sistema preveu una metodologia d'intervenció d'itineraris per fases, segons el grau d'autonomia que vagin adquirint les persones destinatàries.

Què passa amb les persones de nacionalitat ucraïnesa que portaven menys de 90 dies a Espanya abans del 24 de febrer?


Si aquestes persones porten menys de 90 dies al país, la seva situació continuarà sent regular en trobar-se en zona Schengen. El règim de protecció temporal tindrà en compte la seva situació abans del 24 de febrer, ja sigui per viatge de turisme, estudis o negocis, i vegin impossibilitat el seu retorn a Ucraïna.
 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 3, 2022

L’autònom col·laborador: requisits i avantatges d’aquesta figura laboral

És bastant habitual entre les pimes incloure en el negoci a familiars, ja que són persones que coneixen bastant bé l'activitat, i els resulta més senzill que contractar a algú extern. No obstant això, la seva contractació no es regula com la de qualsevol treballador assalariat, sinó a través d'una figura especial, la de l'autònom col·laborador, el règim del qual és diferent al de l'autònom.
 

 

Llegeix més
març 17, 2022

La tornada definitiva a les oficines ja és aquí: què ens porta el retorn a la normalitat

El final de la tornada a l'oficina ja és aquí. Han passat ja dos anys des de l'inici de la pandèmia, i sembla que, a poc a poc, estem tornant a la normalitat d'abans: les mesures restrictives es comencen a relaxar (es preveu d'aquí a poc temps l'eliminació de màscares en els interiors) i la presencialitat torna a ocupar un lloc molt important en totes les esferes. Així que podem dir, per fi, que el retorn a la normalitat és una realitat.
 

 

Llegeix més
CINC