Llei de Startups: nou visat per al teletreball

L'1 de gener de 2023, amb la nova entrada en vigor de la Llei de Startups, s'ha incorporat una novetat en referència a estrangeria: es pot migrar a Espanya a residir mentre es desenvolupa una activitat laboral o professional fora del territori espanyol.
 
Amb la modificació de la Llei d'emprenedors s'ha afegit el permís “Teletreballadors de caràcter Internacional”: un visat per a ciutadans estrangers que vulguin establir-se a Espanya i teletreballar al nostre país.
Amb aquesta incorporació, en total a Espanya, es podran sol·licitar tres tipus de visat per a teletreballar:
 

Visat per a teletreballar a Espanya


Qui pot sol·licitar-ho?
Treballadors per compte d'altri: aquells treballadors l'empresa dels quals radiqui fora d'Espanya.
Treballadors de Compte Propi: les persones amb negocis propis podran treballar a Espanya aquelles empreses que radiquin fora del nostre país o per a empreses que es trobin a Espanya, amb la limitació que l'activitat que radica a Espanya no pot superar al 20% del total de l'activitat professional.
 
Aquests hauran de poder acreditar que tenen una Titulació de Graduat o Postgraduat, que tenen una Formació Professional en escoles de reconeixement prestigiós o acreditar que tenen una experiència de més de 3 anys per poder sol·licitar el visat.
 

Visat de treballador internacional


Requisits generals per a aconseguir aquest visat:
  • No trobar-se irregularment en el territori espanyol.
  • Tenir 18 anys o més
  • Mancar d'antecedents penals segons l'ordenament jurídic espanyol a Espanya i altres països en els quals hagi residit durant els cinc últims anys. I no figurar com a rebutjable en territoris amb convenis amb Espanya.
  • Disponibilitat de fons suficients per a mantenir-te a tu i a la teva família que t'acompanyarà durant la teva estada a Espanya. A més de comptar amb una assegurança pública o privada acceptat a Espanya.
 

Visat de Nòmada Digital (treballador internacional)


Requisits específics per al Visat Nòmades Digitals:
  • Que el treballador tingui una antiguitat d'activitat real i continuada en l'empresa d'almenys un any i proporciona evidències que l'activitat pot realitzar-se de manera remota.
  • Per a treballadors per compte d'altri s'haurà d'acreditar una relació laboral entre el treballador de l'empresa (no localitzada a Espanya) durant els últims tres mesos abans de la presentació de la sol·licitud.
  • Per a treballadors per Compte Propi: s'haurà d'acreditar que l'empresari té relació mercantil en els últims tres mesos amb una o diverses empreses que no radiquin a Espanya. S'haurà d'aportar informació que acrediti els termes i condicions de treball de la persona que vol residir a Espanya.
 
On sol·licitar el visat i quina és la seva durada?
On demanar-ho: en el consolat espanyol del país de residència legal o país d'origen del sol·licitant.
Durada: màxim un any.
Prorrogable: aquest visat és prorrogable un altre any més si se sol·licita dins dels seixanta dies naturals anteriors a la caducitat del visat i es mantenen les mateixes condicions.
 

Altres visats o autoritzacions units a la Llei de Startups


Aquesta Llei permet poder viure i treballar a Espanya durant cinc anys a persones que vinguin a iniciar un negoci a Espanya i quedaran subjectes a l'impost sobre la renda de no residents.
 
Inversors i freelance d'altres països que vulguin treballar per a Startups espanyoles podran acollir-se al règim d’“impatriats”.
 
Finalment, l'autorització de residència per al teletreball de caràcter internacional que permet entrar a Espanya per a teletreballar durant un màxim de 3 anys.
 
Per a més informació o per a qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb el Departament d'Estrangeria i nacionalitat de CINC Assessoria:
extranjeria@cinc.es
 
O truca a qualsevol dels nostres centres
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC