Llei de famílies: els nous permisos laborals que ja estan en vigor

El 30 de juny van entrar en vigor nous permisos laborals després de la publicació del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, inclosos en la Llei de Famílies. La seva aprovació tracta de respondre a la necessitat de conciliació que viuen les persones treballadores després d'enfrontar-se a situacions on la salut dels seus familiars i la feina es troben en un punt d'incompatibilitat.
 
Aquestes novetats contemplen nous supòsits en els quals els treballadors poden absentar-se del treball, de manera remunerada i no remunerada, que inclouen també a les parelles de fet. A continuació, expliquem quines són les novetats destacades:
 

Nous permisos remunerats per a absentar-se del treball


  • Dret a 5 de permís remunerat per a aquells treballadors que hagin de cuidar d'un familiar de fins a primer grau per malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari.
  • Es concedeixen 4 dies retribuïts a l'any per a absentar-se del lloc de treball per causes de força major, com en cas de malaltia o accident, que requereixin la presència immediata del familiar.
  • Cessió de vuit setmanes sense remuneració per a aquells treballadors que necessitin cuidar als seus fills menors de 8 anys.
  • Queda reconegut el dret a 15 dies de permís en cas de registre de parella de fet, que s'equipés al supòsit de matrimoni.
 

Nou permís no remunerat per a la cura de menors


  • Nou permís parental intransferible de 8 setmanes no remunerat per a cuidar a fills o menors acollits abans que compleixin 8 anys. Es podrà gaudir de manera contínua o discontínua i a temps complet o parcial.
 

Nous supòsits de reducció de jornada laboral


  • Nou dret de reducció de jornada laboral per a la cura directa d'un familiar de fins a segon grau per consanguinitat del cònjuge o parella de fet.
  • S'inclou una nova reducció de la jornada laboral per a totes aquelles famílies amb fills menors de 26 anys que pateixin càncer o una altra malaltia greu amb un grau de discapacitat major del 65%, sempre que siguin acreditades abans dels 23 anys.
 

Famílies monoparentals


En el supòsit de família monoparental, el treballador podrà acaparar els dies conjunts que comportaria el tenir dos progenitors dins del mateix habitatge.
 
Per a més informació sobre com afecta aquesta nova norma als permisos dels treballadors de la teva empresa, pots posar-te en contacte amb el Departament Laboral de CINC Assessoria:
 
cinc@cinc.es
 
933 030 060
972 505 100

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC