Línia de finançament “ICF– Avalis Liquiditat” per cobrir les necessitats de les pimes a conseqüència del COVID-19

L'emergència del COVID-19 està afectant de forma severa i generalitzada l’economia de microempreses i autònoms, que representen un gruix molt important a la xarxa empresarial de Catalunya. 
 
Com a mesures de suport financer davant d’aquesta situació d’emergència econòmica, les microempreses i els autònoms podran recórrer en els propers dies a una línia d’avals que la Generalitat de Catalunya el ofereix a través de l’ICF i Avalis.
 
A continuació, indiquem els termes i condicions que regiran en aquestes operacions: 
 
1. Cal tenir la consideració d’autònom o empresa amb domicili social a Catalunya.
 
2. Requisits de solvència: 
 
El finançament ha de respondre a necessitats de circulant 
Compromís de manteniment de la plantilla 
Complir amb els compromisos de pagament 
Que la tresoreria s’hagi vist afectada per la situació actual provocada per el COVID 19
No es pot destinar per efectuar re-finançament d'altres préstecs
 
3. El finançament ICF és compatible amb un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
 
4. Es podrà sol·licitar a qualsevol Entitat de Crèdit que col·labori amb l'ICF
 
5. Condicions financeres:
 
a. Import : mínim 50.000,00€ i màxim 2.500.000,00€
 
b. Termini: entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs.
 
c. Tipus d’interès (variable): EURÍBOR 12 mesos + dif. màx. 2,35%.
 
d. Comissions: 
 
Comissió d’Administració i Risc (CAIR) 0.52% sobre l’import total del préstec
No hi ha comissió d’apertura i estudi
No hi ha comissions de cancel·lació de l’aval
 
e. Garanties: s’ofereix un aval del 80% del capital.
 
Préstec d’entre 50.000,00€ i 1,0M € amb l’aval de Avalis Catalunya
Préstecs superiors fins a 2,5 M € amb aval de ICF
 
Si bé aquesta línia d’avals no es troba encara disponible, es preveu que en els propers dies puguin accedir-hi tots aquells que compleixin amb els requisits. 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 26, 2020

COVID-19: ERTO per causes de força major Vs ERTO per causes econòmiques

Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) són una de les eines que empreses i autònoms amb treballadors a càrrec poden fer servir per pal·liar els efectes de l’estat d’alarma en relació al COVID-19, mitjançant la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de les jornades laborals. En aquest sentit, el Govern espanyol ha previst als articles 22 i 23 del Reial Decret 8/2020 del 17 de març una sèrie de mesures extraordinàries que tenen com a finalitat flexibilitzar i agilitzar aquests procediments.

Llegeix més
CINC