L’impacte fiscal del Brexit en l’àmbit duaner, l’IVA i els impostos especials

El proper 31 d’octubre de 2019 està previst que el Regne Unit efectuï la seva sortida de la Unió Europea. Per tant, si no s’arriba a produir un acord de sortida transitori, l’1 de novembre abandonarà el mercat únic i la unió duanera.

Amb la finalitat d'ajudar les empreses a fer front als desafiaments del Brexit, l'Agència Tributària (AEAT) ha enviat una carta on explica de forma detallada els efectes que tindrà a nivell duaner i fiscal.


A continuació, resumim els aspectes clau de la carta:
 

Àmbit duaner


Amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, els fluxos de mercaderies entre aquest país i Espanya deixaran de tenir la consideració d'operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.


L'AEAT adverteix que aquestes formalitats inclouen la presentació d'una declaració duanera d'importació/exportació o vinculació a un altre règim duaner per a cada enviament, així com la realització de controls duaners, el pagament de drets aranzelaris i altres gravàmens que es meritin a la introducció o la necessitat d'obtenir certificacions sanitàries, fitosanitàries, de qualitat o d'un altre tipus per disposar de les mercaderies.

Per aquests motius, la carta recalca que el Brexit pot tenir un efecte significatiu en les empreses i en els seus fluxos logístics, per la qual cosa aquestes han d’avaluar aquest impacte i avançar en la mesura del possible els tràmits necessaris, tenint en compte les següents consideracions:

– Per a la introducció/enviament de mercaderies des de Península, Balears o Canàries al Regne Unit serà necessària la presentació d'una declaració en duana normal. Segons el tipus i volum de trànsit pot resultar convenient optar per algun dels procediments simplificats de declaració que preveu la normativa duanera.


– D'altra banda, les empreses hauran de determinar si els béns amb els quals comercia estan subjectes a algun tipus d'autorització o certificat emès per les autoritats competents que requereixi tramitacions addicionals prèvies a la importació exportació.
 

IVA


L'AEAT recorda que les exportacions al Regne Unit queden exemptes d'IVA, sent la declaració duanera d'exportació un dels mitjans de prova admesos a l'efecte de justificar aquesta exempció.

No obstant això, les importacions al Regne Unit sí estan subjectes al pagament de l'IVA a la importació i, per tant, s'ha de liquidar en la declaració duanera i s'ha d'ingressar en els terminis corresponents. No obstant això, hi ha la possibilitat sota certs requisits que les quotes de l'Impost a la importació s'ingressin en la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document en què consti la liquidació practicada per l'Administració (IVA diferit). A més, atès que les operacions realitzades entre Espanya i el Regne Unit deixen de considerar-se intracomunitàries, no hauran de informar-se mitjançant la declaració del model 349.

Per poder optar al pagament d'IVA diferit, cal presentar l'IVA de forma mensual. Si el període de declaració fora trimestral, és possible modificar-lo mitjançant la inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME), la qual cosa obligaria a l'empresa a acollir-se al Subministrament immediat d'Informació (SII).
 

Impostos especials


A partir de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, les expedicions/importacions de productes que siguin objecte d'impostos especials es convertiran en exportacions/importacions i, per tant, quedaran subjectes a la normativa duanera de la Unió.
 

Tens dubtes?


Per a més informació i resolució de dubtes, posa't en contacte amb el nostre Departament Fiscal (cinc@cinc.es).

Cordialment,
CINC Assessoria d'Empreses

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 11, 2019

Nous ajuts per a dones emprenedores

A través del Pla de Xoc per a l’Ocupació Jove 2019-2021, aprovat pel consell de Ministres a finals del 2018, les dones emprenedores poden beneficiar-se de dos ajuts que tenen com a objectiu la creació de nous negocis per revitalitzar l’economia i donar suport a l’emprenedoria femenina.

 
Llegeix més
CINC