Les principals novetats laborals de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de 2018

L’aprovació de la Llei 6/2018 de Juliol dels Pressupostos Generals de l’Estat ha comportat canvis que afecten a  l’àmbit laboral de les empreses.
 
A continuació enumerem les novetats més destacades de la Llei:
 

Ampliació de quatre a cinc setmanes del permís de paternitat


 
La cinquena setmana de permís de paternitat podrà gaudir-se en un altre moment dins dels 9 mesos següents al naixement, previ acord amb l’empresari. El permís és ampliable en parts múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon, i podrà gaudir-se tant en règim de jornada completa com parcial amb un mínim del 50%.
 

Reduccions en la tributació del IRPF


 
Amb aquest canvi, els treballadors que cobrin un salari brut inferior a 14.000 euros anuals deixaran de tributar per l’IRPF. També es rebaixa l’impost per als salaris compresos entre 14.000 i 18.000 euros anuals. 
 

Tarifa plana durant 2 anys per als autònoms de municipis petits


 
Els nous autònoms de municipis de menys de 5.000 habitants podran beneficiar-se del pagament de la tarifa plana de 50 euros durant 24 mesos, coneguda com a “tarifa plana rural”. Per beneficiar-se d’aquest període addicional de tarifa plana, els autònoms hauran d’acreditar:
 
– Que estan empadronats en un municipi de menys de 5.000 habitants, en la data d’alta al RETA.
 
– Estar donats d’alta al cens d’obligats tributaris de la AEAT o de les Hisendes Forals.
 
– Mantenir l’alta en l’activitat autònoma en el municipi en els dos anys següents a l’alta al RETA i romandre empadronat en el mateix municipi els 4 anys següents de l’alta.
 

Bonificació per a la conversió de contractes indefinits


 
Les conversions dels contractes per a la formació i l’aprenentatge en indefinits celebrats amb joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil o perceptors de l’ajuda d’acompanyament estan bonificades amb un ajut que té com a finalitat fomentar la feina. La bonificació es concedeix a empreses i autònoms que hagin realitzat aquestes contractacions, i ascendeix a 250 euros al mes o 3.000 euros a l’any durant un període de 3 anys. 
 

Canvis en les bases de cotització del Règim General


 
La base de cotització màxima a la Seguretat Social s’incrementa un 1,39%, i el límit màxim de la base de cotització de tots els règims queda fixat en 3.803,70 mensuals, o 126,79 euros al dia, des de l’1 d’agost de 2018. 
 

Canvis en la cotització d’autònoms


 
La base màxima de cotització dels autònoms s’incrementa un 1,4%, quedant la base màxima en 3.803,70 euros mensuals i la mínima en 932,70 euros mensuals. 
 
La base mínima de cotització per al 2018 serà de 1.199,10€ per als treballadors que:
 
– En algun moment del 2017 hagin tingut contractat al seu servei un número de treballadors per compte aliè igual o superior a 10.
– Exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporti el desenvolupament del càrrec de conseller o administrador. 
– Siguin socis treballadors de les societats laborals familiars, tret dels que causin alta inicial en el mateix moment durant els dotze primers mesos de la seva activitat, a comptar des de la data d’efectes de l’alta.
 
Per a qualsevol dubte o ampliació d’informació, podeu contactar amb el nostre Departament Laboral (laboral@cinc.es).
 
Cordialment,
CINC Assessoria d’Empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
setembre 17, 2018

Entrevista a Lideralia

Lideralia és la StartUp propietària i encarregada de desenvolupar Alife/MyLife, i que mitjançant el seu propi model de finançament social, ha aconseguit despertar un gran interès entre els inversors no professionals, aconseguint en aquests quatre anys i mig més de 3,2 Milions d'euros de capital llavor.

Llegeix més
CINC