Les oficines flexibles han vingut per quedar-se

En un entorn actual tan canviant, les dinàmiques a les oficines tradicionals s'estan adaptant de manera gradual, i l'entrada del teletreball a aquesta equació està provocant el creixement dels espais de treball, flexibilitzant-los i especialitzant-los.
 
En aquesta nova fase, tot i que els interessos d'empreses i treballadors semblen diferents, en realitat no són tan dispars. I és que, segons les últimes enquestes realitzades, com la portada a terme per les Cambres de Comerç d'Espanya, un 84% dels treballadors prefereix teletreballar entre 2 i 3 dies a la setmana per a una millor conciliació, així com per l'estalvi en temps i diners en desplaçaments i alimentació. A més, pel que fa a les empreses, la Fundació Alares ha realitzat també un estudi que indica que el 58'31% d'elles continuarà amb dinàmiques de teletreball un cop conclogui la pandèmia.
 
Per tant, lluny de plantejar fórmules de treball 100% presencials o a distància, la solució híbrida que alterna de forma setmanal dies de teletreball i dies a l'oficina corporativa cobreix amb solvència les necessitats emergents de les empreses, que són: la flexibilitat, la mobilitat, la identificació amb la companyia, la reducció d'emissions i les relacions professionals, sense oblidar les dinàmiques socials, que també es produeixen en el lloc de treball.
 
Un exemple d'això és que cada vegada més empreses estan optant per oficines flexibles, que aglutinen punts de trobada i relació, llocs de treball, sales de formació i adaptabilitat d'espais en temps real. Així que, en definitiva, la consolidació dels espais de treball flexibles ja és palpable, i podem afirmar que han vingut per quedar-se.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC