Les empreses amb més de 50 empleats tenen fins al 2 de març per implantar un pla LGTBI

Plan LGBTI

La Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i garantia dels drets LGTBI, va entrar en vigor el passat 2 de març de 2023. Aquesta nova norma estableix noves obligacions per a les empreses, entre les quals s’hi inclou un protocol d’actuació per a l’atenció a l’assetjament o la violència contra aquestes persones.

Les empreses tenen fins al 2 de març del 2024 per implantar aquestes mesures. Davant de la proximitat d’aquesta data límit, aprofitem per recordar i resumir els aspectes destacats d’aquesta norma.

Quines empreses han de tenir implementat el pla LGTBI?

Totes les empreses que tinguin una plantilla superior a 50 persones treballadores han de comptar amb un pla LGTBI, específic per a aquest col·lectiu i diferent del Pla d’Igualtat. Aquest ha de ser pactat a través de la negociació col·lectiva i acordat amb la representació de les persones treballadores.

Què ha d’incloure el pla LGBTI?

El pla haurà d’incloure un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI. Aquest protocol haurà d’incloure:

  • Mesures que garanteixin la igualtat del col·lectiu LGTBI.
  • Accions que permetin prevenir, detectar i intervenir en casos d’assetjament o violència davant d’aquestes persones treballadores.

Per això, aquestes mesures seran pactades a través de negociació col·lectiva i acordades amb la representació legal de les persones treballadores. El contingut i l’abast d’aquestes mesures s’ha de desenvolupar de forma reglamentària.

Quines sancions imposa aquesta norma?

La norma preveu sancions que oscil·len entre els 200 i els 150.000 euros. A més, les persones infractores se’ls denegarà de contractar amb l’Administració i poden assumir el tancament de l’activitat econòmica durant tres anys.

Per a més informació sobre aquesta obligació, no dubtis de contactar amb el Departament Laboral de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC