Les claus del nou índex de control del preu de lloguer de l’habitatge

índice de precios de alquiler

El Govern espanyol posa en marxa a partir del 13 de març una de les mesures més destacades de la nova llei de l’habitatge: l’índex per controlar els preus dels lloguers. Se calcula que esta regulación obligará a rebajar el precio de unos 40.000 pisos en Cataluña.

A qui afecta el nou índex de preus de lloguer?

El nou índex de control de preu de lloguer serà de compliment obligatori en els següents casos:

  • Habitatges de grans tenidors (propietaris de 5 o més immobles) que estiguin en zones declarades com a tensionades (estatus que atorgat per les comunitats de veïns que cataloga els espais on existeix risc d’oferta insuficient per a la població).
  • Habitatges nous de zones tensionades que entrin al mercat de lloguer després d’haver estat fora almenys cinc anys.

¿Cómo se calcula el nuevo índice de precios de alquiler?

A través del Ministeri d’Habitatge i l’Agenda Urbana s’ha habilitat una pàgina web que facilita la cerca de qualsevol habitatge mitjançant la introducció de certes dades, com la referència cadastral, l’adreça o el certificat energètic, entre d’altres. Amb tota aquesta informació, la web realitza un càlcul de l’índex de preus que permet descarregar un certificat del ministeri.

Com es pot saber si l’habitatge es troba en una zona tensionada?

Des del maig passat, la llei de l’habitatge preveu la declaració de zones tensionades, on l’índex de preus serà d’obligat compliment per a grans tenidors i pisos que no hagin estat llogats en els últims cinc anys. La catalogación de estas zonas es competencia de las comunidades autónomas y, por ahora, sólo Cataluña ha presentado un plan específico donde identificó en junio de 2023 a 140 municipios como zonas tensionadas.

Quins habitatges estan exempts d’aquesta regulació?

A tots aquells immobles que no pertanyin a cap zona declarada com a tensionada no se’ls aplicarà aquesta regulació de preus. D’aquesta manera, el rang de valors de referència que s’obtingui per a qualsevol habitatge és el que servirà, tenint en compte que a tot el mercat residencial, la llei d’habitatge a l’Estat limita l’actualització anual del preu a un 3% per al 2024. La negociació dels preus en els contractes que caduquin en aquests casos quedarà subjecta entre l’arrendatari i l’arrendador.

Si tens dubtes sobre la llei de l’habitatge i el nou índex de preus de lloguer, pots contactar amb el Departament Jurídic de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC