Les claus de l’avantprojecte de llei per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condicions laborals transparents i previsibles

Claus condicions laborals transparents

El Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de llei per adaptar la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlament Europeu i del Consell sobre condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea.

Tot seguit, resumim les claus destacades d’aquesta nova norma:

  • S’inclourà a l’Estatut dels Treballadors el dret a conèixer amb antelació l’horari i els possibles factors que poden afectar les condicions laborals de les persones treballadores.
  • S’exigeix que els contractes de treball siguin per escrit, amb l’obligació de registrar així qualsevol canvi important que es produeixi durant la relació laboral.
  • En cas d’incompliment de les obligacions, es considera que el contracte és indefinit a temps complet.
  • Les condicions més importants que han de ser registrades són: la durada del contracte, la jornada laboral i el període de prova.
  • A més, determina l’obligatorietat del registre horari laboral dels treballadors a temps parcial, que han de dur a terme un avís amb antelació d’almenys tres dies per fer hores extra.
  • Finalment, les empreses no podran dur a terme discriminació dels seus empleats per col·laborar amb altres empreses, llevat que sigui per motius de caràcter legítim, com ara, la protecció de dades confidencials o per motius de seguretat i salut.

Si vols saber més sobre aquesta novetat, no dubtis a posar-te en contacte amb el Departament Laboral de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC