L’Ajuntament de Figueres obre la convocatòria d’uns ajuts destinats a la compra o instal·lació de mesures de seguretat en establiments

L’Ajuntament de Figueres, dins del Pla de Reactivació Econòmica Municipal, ha obert la convocatòria d’un programa de subvencions directes per empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial (comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Figueres afectat per la crisi del COVID-19.
 
La finalitat dels ajuts és aconseguir reactivar l’economia de la ciutat en el menor temps possible i garantir el compliment de les mesures preventives de propagació del COVID-19. Així mateix, l’Ajuntament  ha publicat una guia de bones pràctiques per als comerços que pots descarregar en aquest enllaç
 
Qui pot beneficiar-se d’aquestes subvencions?
 
Poden optar a aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que tinguin activitat empresarial al municipi de Figueres i ofereixin atenció al públic a les seves instal·lacions. 
 
Quines despeses es poden subvencionar?
 
Només poden subvencionar-se les inversions per a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia COVID-1 que s’hagin produït des de la declaració d’Estat d’Alarma:
  • Compra d’equipaments d’higiene i seguretat per mantenir els espais oberts al públic amb les condicions sanitàries òptimes per desenvolupar l’activitat.
  • La instal·lació de mesures de protecció sanitària i higiènica als establiments i locals comercials, adreçades tant a consumidors com als treballadors de l’establiment. 
Aquests materials i instal·lacions poden ser:
  • Mampares protectores
  • Màquines de purificació d’ozó
  • Màquines de cobrament automàtic i sistemes de cobrament contactless
  • Portes d’obertura i tancament automàtic per sensors
  • Altres mesures similars recomanades per les autoritats sanitàries
No són subvencionables ni l’IVA ni les compres de guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic, així com qualsevol altre material fungible. 
 
Quina quantia màxima tenen les subvencions?
 
Les despeses seran100% subvencionables amb un màxim de 1.000 euros per sol·licitud. Una cop exhaurit el crèdit disponible (300.000 euros), la presentació de la sol·licitud no donarà dret a l’obtenció de l’ajut. 
 
L’import del pagament s’abonarà en un únic pagament un cop s’hagi presentat la justificació, prèvia validació de l’òrgan gestor. 
 
Quin és el termini per demanar la subvenció?
 
Les sol·licituds poden enviar-se del 20 de maig fins al 17 de juny de 2020. 
 
Quantes sol·licituds es poden presentar? 
 
Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud per establiment i negoci amb atenció al públic, fins a un màxim de cinc sol·licituds. Cada sol·licitud ha de fer referència a cada establiment. 
 
És compatible amb altres ajuts?
 
La subvenció és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció destinada a la mateixa finalitat, concedits per l’Ajuntament de Figueres o procedents d’altres administracions o ens públics o privats, siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
 
El conjunt d’aportacions no podrà superar la totalitat del cost total de les actuacions subvencionades. 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC