L’Ajuntament de Barcelona obre una línia d’ajuts de 300 euros per a autònoms

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat un nou ajut únic de 300 euros adreçat a totes les persones autònomes que estiguin empadronades a Barcelona i hagin vist decaure en un 75% la seva facturació o s’hagin vist obligades a tancar el seu negoci. La finalitat de l’ajut és complementar la prestació Extraordinària del Govern del RD 8/2020, de 17 de març.
 
Qui pot sol·licitar l’ajut Autònom+Barcelona?
 
Podran acollir-se a aquesta subvenció les persones que compleixin els següents requisits:
 
 
Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona abans de la convocatòria (no cal aportar cap certificat, ja que es comprovarà d’ofici).
Tenir reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu de les persones treballadores autònomes afectades greument en la seva activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada pel COVID-19.
Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social (caldrà aportar els certificats dels organismes respectius).
 
Quan es pot sol·licitar?
 
El termini per demanar  l’ajut serà del 20 de maig al 30 de setembre. El criteri per assignar les sol·licituds serà per ordre de presentació fins esgotar la partida pressupostària. 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 27, 2020

Augmenta la demanda d’assegurances d’impagament de lloguer per la crisi del COVID-19

Les conseqüències que molts arrendadors estan patint per la crisi del COVID-19 estan fent créixer la demanda d'assegurances de lloguer. Es calcula que actualment un 10% dels 3,5 milions d'habitatges que estan llogats a Espanya es troben protegits amb una assegurança d'impagament de lloguer, i l'Observatori Espanyol de l'assegurança de Lloguer (OESA) preveu que aquest percentatge s'elevi a l'40 % a causa de la situació actual.

Llegeix més
CINC