L’Agència Tributària permet que els autònoms es puguin deduir l’IVA sobre despeses de l’habitatge

Deducció IVA autònoms habitatge

El Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), resolent un recurs extraordinari d’alçada per a unificació de criteri, ha unificat criteri sobre aquesta qüestió en la seva resolució núm. 6654/2022, de 19 de juliol de 2023, acceptant que els treballadors per compte propi es puguin deduir l’IVA que correspon a les despeses ocasionades des del seu habitatge habitual per l’exercici de la seva activitat professional.

Anteriorment, la Direcció General de Tributs ja permetia deduir-se despeses d’aigua, llum, gas i internet de l’habitatge, sempre que el seu ús fos proporcional a la seva activitat laboral. A més, la directiva deixava entreveure la possibilitat de reclamar quantitats abonades de més a Hisenda en els darrers quatre exercicis econòmics.
Tot i això, no s’admetien deduccions de l’IVA dels subministraments en cas d’usos mixts de l’immoble. Amb aquest canvi de criteri, ara sí que és possible per als autònoms la deducció de la quota de subministraments emparant-se a la Directiva Europea de l’Impost del Valor Afegit. I atès que la legislació espanyola en matèria tributària contradiu aquesta Directiva, la TEAC ha decidit implantar aquesta novetat.

Com poden recuperar els autònoms les despeses pagades de més per l’IVA?
En primer lloc, es pot calcular l’IVA que es podrà haver reduït per demanar una reclamació posterior i incloure les deduccions a la propera declaració de l’IVA.
Tot i que no hi ha uns criteris ben definits per l’administració tributària, s’aconsella fer el càlcul dels metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat professional. Per exemple: per a un habitatge de 100 metres quadrats, del qual se’n destinin 25 metres, es calcularia un 25% de les despeses del subministrament, i és això el que cal incloure a la declaració de l’IVA.

Si bé és cert que Hisenda no ha fet el canvi a la seva normativa, l’Agència Tributària ha manifestat la seva intenció d’incloure’l pròximament, de manera que quedarà clarificat. A més, també està previst a partir del gener del 2025 l’exempció de l’IVA per a autònoms amb ingressos inferiors als 85.000 euros mitjançant l’IVA franquiciat.

Per a més informació, no dubtis a contactar amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC