L’Agència Tributària habilita un formulari per agilitzar la devolució de l’IRPF als pensionistes que van fer aportacions a mutualitats

Devolució IRPF mutualistes

A partir del 20 de març, l’Agència Tributària (AEAT) habilitarà un formulari senzill per agilitzar les devolucions de l’IRPF a aquells pensionistes que van dur a terme aportacions a mutualitats laborals. D’aquesta manera, es podran canalitzar totes aquelles sol·licituds de mutualistes pendents de resolució a partir de la informació que Hisenda, a més de la informació corresponent a la seva vida laboral.

El Tribunal Suprem va establir el febrer de l’any passat que les persones en període de jubilació que havien fet aportacions a antigues mutualitats laborals es poden deduir de la base imposable un 25% la quantitat corresponent a aquestes cotitzacions.

L’AEAT ha informat en un comunicat que està treballant de forma conjunta amb la Seguretat Social i altres organismes per atendre aquestes sol·licituds el més aviat possible. No caldrà adjuntar a la sol·licitud cap tipus de documentació, ja que Hisenda disposarà de totes les dades per tramitar la sol·licitud.

El formulari es posarà a la disposició dels interessats a través de la Seu electrònica de l’AEAT, que podran sol·licitar les devolucions dels exercicis 2019-2023. No obstant això, per al 2023, en la majoria dels casos el càlcul ja estarà disponible a Renda Web i es durà a terme l’ajust a la declaració. En cas que Hisenda no disposi de prou informació, no podrà oferir el càlcul de les dades fiscals, però per sol·licitar l’ajust serà suficient presentar el mateix formulari utilitzat per als anys anteriors.

Per ampliar més informació, no dubtis a contactar amb el nostre Departament Fiscal.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC