L’Agència Espanyola de Protecció de Dades sanciona Facebook i Whatsapp per cedir i tractar dades personals sense consentiment

Ni tan sols les grans empreses estan exemptes de cometre greus infraccions de Protecció de Dades: Whatsapp i Facebook han estat sancionades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per cedir i tractar dades personals sense consentiment dels seus usuaris.

Segons la resolució de l'AEPD, la comunicació de dades realitzada per Whatsapp a Facebook incompleix la normativa espanyola (LOPD) i europea de protecció de dades (RGPD), i també ha sancionat a Facebook per tractar aquestes dades cedides per a fins propis sense obtenir consentiment vàlid per part dels usuaris. A causa d'aquestes infraccions, les dues companyies han estat sancionades amb 300.000 euros, el màxim permès.

Consentiment "lliure, específic i informat"

L'article 11 de la LOPD indica clarament que el consentiment ha de ser "lliure, específic i informat", que tant Whatsapp com Facebook han infringit. Vegem com s'aplica en cada cas:

En el cas de WhatsApp, empresa adquirida per Facebook el 2014, els usuaris han de prestar el seu consentiment com a requisit per poder fer ús de l'aplicació. A més, només va habilitar mecanismes per rebutjar que la informació cedida pogués ser utilitzada amb la finalitat de "millorar" "l’experiència amb els productes i publicitat en Facebook", però no amb altres finalitats recollides en la política de privacitat.

En el cas dels usuaris nous, ni tan sols se'ls oferia l'opció de negar-se a que les seves dades fossin cedits a Facebook per als fins publicitaris o de "millora d'experiència" abans esmentats, sense permetre instal•lar l'app en cas de no acceptar aquestes condicions.

Per tant, aquest consentiment no pot considerar-se "lliure", ja que influeix en la llibertat d'elecció de la persona interessada, i no seria considerat vàlid. A més, tampoc compleix el requisit de ser específic i informat: en aquest sentit, la resolució de l'AEPD conclou que la informació sobre la cessió de les dades que Whatsapp transmet als usuaris "s'ofereix de forma poc clara, amb expressions imprecises i inconcretes que no permeten deduir, sense dubte o equivocació, la finalitat per a la qual van a ser cedits".

Pel que fa a Facebook, es conclou que la xarxa social ha estat utilitzant les dades de Whatsapp amb finalitats específiques dels seus serveis amb finalitat publicitària, així com per a altres finalitats. Per tant, de nou es requereix d'un consentiment lliure, específic i informat dels usuaris per tractar les seves dades.

Com saber si compleixes amb la Llei de Protecció de Dades?

Des del servei de Protecció de Dades de CINC Assessoria, t'ajudem a adaptar-te a la llei mitjançant un servei integral en consultoria en LOPD i RGPD.

Per a més informació sobre el nostre servei de Protecció de Dades, posa't en contacte amb nosaltres:

933.030.060 (Barcelona)
972.940.940 (Girona)
972.505.100 (Figueres)
info@cinc.com

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC