L’AEPD multa amb 365.000 euros una empresa espanyola per fer fitxar els seus empleats amb empremta dactilar

Fichaje datos biométricos multa

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va actualitzar la seva normativa a finals de l’any passat per establir que les empreses no puguin registrar el control horari dels seus empleats fitxant amb dades biomètriques, com ara l’empremta dactilar, el reconeixement facial o d’una altra manera.

En canvi, les empreses han d’utilitzar sistemes de targetes, codis o aplicacions mòbils. Tot i que el 2007 aquest tipus de fitxatge estava permès, les empreses ja no poden justificar la recopilació d’aquesta informació per registrar l’hora de sortida i l’entrada dels seus empleats.

És il·legal fitxar amb dades biomètriques?

El fitxatge amb informació biomètrica no és del tot il·legal, però la implementació de mesures de seguretat per a la recopilació d’aquestes dades és molt costosa i ha de tenir una anàlisi de risc adequada. Per tant, per poder seguir recopilant dades biomètriques, les empreses han d’implementar sistemes addicionals de seguretat i nous procediments d’emmagatzematge i manteniment. A més, per poder-ho dur a terme cal que l’empresa ho justifiqui degudament.

Quines multes per incompliment de protecció de dades s’han aplicat?

El Reglament actual determina diferents tipus de sanció, en funció del nivell de gravetat:

  • 200.000 euros per incompliment de larticle 13, en referència a la informació que lempresa.
  • 100.000 euros per incompliment de l’article 35 del Reglament, sobre l’avaluació de l’impacte de la recol·lecció de dades, en no incloure aquesta informació dins una categoria especial.
  • 65.000 euros per incompliment de l’article 32, atès que l’empresa va dur a terme les mesures de seguretat adequades durant el procés de tractament i emmagatzematge de dades recollides (es guardava la informació de la petjada digital juntament amb una altra informació dels empleats que no es eliminava).
    Tot i la multa, l’AEPD ha concedit a l’empresa un termini de sis mesos per corregir aquestes deficiències. Tot i la duresa de la multa, no es tracta d’una sanció ferma i l’empresa la pot recórrer davant l’audiència nacional.

Per a més informació relativa a sistemes de fitxatge i seguretat dels empleats, posa’t en contacte amb el nostre Departament de Protecció de Dades.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC