Ja es pot sol·licitar l’ajut de 300 euros per a autònoms de l’Ajuntament de Barcelona

Ja està obert el termini per sol·licitar l’ajut “Autònom+Barcelona”, que té una quantia única de 300 euros i està adreçat a totes les persones autònomes que estiguin empadronades a Barcelona i hagin vist decaure en un 75% la seva facturació, o bé s’hagin vist obligades a tancar el seu negoci. La finalitat de l’ajut és complementar la prestació Extraordinària del Govern del RD 8/2020, de 17 de març.
 

Qui pot sol·licitar l’ajut Autònom+Barcelona?


Podran acollir-se a aquesta subvenció les persones que compleixin els següents requisits:
 
• Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona abans de la convocatòria (no cal aportar cap certificat, ja que es comprovarà d’ofici).
• Tenir reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu de les persones treballadores autònomes afectades greument en la seva activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada pel COVID-19.
• Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social (caldrà aportar els certificats dels organismes respectius).
 

Fins quan es pot sol·licitar?


El termini per demanar  l’ajut és del 20 de maig al 30 de setembre. El criteri per assignar les sol·licituds serà per ordre de presentació fins esgotar la partida pressupostària.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC