Inclusió dels estudiants en pràctiques en el sistema de Seguretat Social

El Reial decret llei RD 2/2023 modifica la llei general de la Seguretat Social i, concretament, en la seva modificació de disposició addicional 52 recull un tema que ens sembla molt interessant comentar.  Es tracta de "la inclusió en el sistema de Seguretat Social d'alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació".
 
La cotització per a aquests estudiants en formació, estarà bonificada al 95%.
 
Aquests estudiants, quedarien totalment integrats dins el Règim general de la Seguretat Social, sense comptar aquells que facin pràctiques en embarcacions que, en aquest cas, el faran en el Règim Especial de la Mar.
 
Cotitzaran per contingències comunes i professionals però no cotitzaran per desocupació, Fons de Garantia Salarial (Fogasa) ni per formació professional.
 
En cas de tractar-se de pràctiques formatives remunerades, el compliment de les diferents obligacions de Seguretat Social (alta, baixa i
abonament de cotitzacions) serà responsabilitat de l'entitat o organisme que financi el programa de formació, que actuarà, en aquest cas, com si
fos l'empresari.
 
         o La base de cotització mensual aplicable a l'efecte de prestacions serà la base mínima de cotització vigent a cada moment per al grup de cotització 7.
        o El càlcul de la quota es farà per dia de pràctiques i amb l'exclusió de la cobertura d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
 
Per contra, si les pràctiques no són remunerades, les obligacions esmentades, passen a ser responsabilitat de l'empresa o entitat, on es desenvolupen aquestes, tret que el conveni esmenti expressament que aquestes van a càrrec de l'entitat formadora.
 
En tots dos casos "està expressament exclosa la cotització finalista del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI)"
 
Les administracions públiques competents hauran de dur a terme plans específics per a l'erradicació del frau a la Seguretat Social associat a les pràctiques formatives que encobreixen llocs de treball".
 
Finalment, els estudiants que es trobessin realitzant pràctiques abans de l'entrada en vigor d'aquesta norma,  podran dur  a terme un conveni especial,  que els reconegui el còmput de la cotització pels períodes de formació o pràctiques realitzades abans de la data d'entrada en vigor i fins a un màxim de dos anys.  Aquest conveni només es podrà fer una única vegada i per fer-ho, les pràctiques realitzades, hauran de ser del mateix tipus i condicions que les regulades en aquesta normativa.
 
Per a qualsevol dubte, no dubtis a posar-te en contacte amb el nostre departament d'assessoria laboral (laboral@cinc.es).
 
O truca a qualsevol dels nostres centres:
 
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 19, 2023

Com reclamar el deute si el teu client entra en concurs de creditors

En el cas que un dels teus clients entri en concurs de creditors, és essencial conèixer al detall els passos que s'han de seguir per a reclamar el deute. 
 
El fet d'entrar en concurs de creditors, és una evidència que el teu client i deutor no pot complir amb les seves obligacions creditícies, per la qual cosa és necessari actuar amb rapidesa. 
Llegeix més
CINC