Impost relatiu als plàstics no reutilitzables: presentació del model 592

Impuesto plásticos no reutilizables

En 2022 va entrar en vigor l’Impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables, regulat per la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats. Es tracta d’un impost indirecte que té com a finalitat gravar la fabricació, importació i adquisició intracomunitària d’envasos de plàstic no reutilitzables.

A quins productes afecta aquest impost?

Aquest impost aplica als següents productes de plàstic no reutilitzables:

  • Que tinguin com a finalitat contenir, protegir o presentar mercaderies.
  • Productes semielaborats destinats a l’obtenció d’envasos.
  • Productes que contenen plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

Estan exempts aquells envasos no reutilitzables que continguin plàstic en medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen perillós.

Qui té l’obligació de presentar aquest impost?

Han de pagar l’impost els fabricants, importadors i adquirents comunitaris dels productes citats anteriorment.

Quina és la base imposable i tipus impositiu?

La base imposable és la quantitat de plàstic no reciclatge expressada en kg que contenen els productes esmentats anteriorment, i el tipus impositiu és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat.

Per a més informació sobre aquest impost, no dubtis a contactar amb el Departament Fiscal de CINC.

Segueix llegint

Veure-les totes
ventajas oficina virtual
març 27, 2024

Oficina virtual: en què consisteix i quins avantatges ofereix al teu negoci

Avui dia, les empreses necessiten més flexibilitat que mai: després de la pandèmia, va sorgir l’auge del home office, i encara són moltes companyies que han decidit mantenir-lo. I és que la realitat és que moltes pimes i autònoms encara prefereixen treballar de manera remota i utilitzar espais corporatius de forma puntual perquè els resulta molt més avantatjós.

Llegeix més
CINC