Guia per complir amb la política de cookies de les pàgines web

Donada la importància creixent d'Internet i el paper que juga la publicitat en línia, l'AEPD ha publicat una guia a través de la qual es pretén orientar els ciutadans en relació al compliment de les obligacions previstes en les normatives d'aplicació.
 
Quan la utilització d'una cookie (dispositiu d'emmagatzematge i recuperació de dades que s'instal·la al terminal de l'usuari) comporti el tractament de dades personals (per exemple: nom, adreça de correu electrònic, com en el cas dels usuaris registrats) el responsable del tractament ha d'assegurar el compliment de les exigències establertes a la normativa sobre protecció de dades. Queden exceptuades de l'acompliment de les obligacions establertes en l'art. 22 de la LSSI les cookies que permetin únicament la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa i les que estrictament s'utilitzin per prestar un servei expressament sol·licitat per l'usuari.
 
En aquesta guia l'AEPD remarca la importància del compliment de les obligacions legals d'informar i obtenir el consentiment per al tractament de les dades personals imposades al responsable. El compliment d'aquestes obligacions es tradueix, fonamentalment, en informar de manera accessible, clara i senzilla a l'usuari sobre què són les galetes, del tipus de cookies que s'utilitzen i per a quines finalitats, així com també qui utilitzarà aquestes cookies, és a dir, informar de si hi ha tercers amb coneixement diferents al responsable.
 
També es destaca la importància d'obtenir el consentiment de l'usuari/ària per a la utilització de galetes no exceptuades. Hi ha llibertat de forma en la manera d'obtenir el consentiment, així com també de les modalitats per a la seva obtenció, però aquest mai pot deduir-se, sinó que és necessària sempre una acció afirmativa de l'usuari/ària, així com que aquest tingui plena consciència de la seva acció. Per tant, fórmules utilitzades fins ara com la de "continuar navegant" no es consideren fórmules vàlides de prestar el consentiment.
 
Finalment, aquesta guia fa especial esment al consentiment dels menors de 14 anys en aquells llocs web o serveis en línia específicament dirigits a aquest segment de la població. En aquest sentit, es posa l'accent en la necessitat de poder verificar que el consentiment va ser prestat pel titular de la pàtria potestat o tutela.
 
Si necessites més informació o assessorament sobre l'adaptació de cookies al teu lloc web, pots contactar amb el Departament de Protecció de Dades de CINC Assessoria (rgpd@cinc.es).

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC