Extensió de la pròrroga dels ERTO fins al 31 de març

El 28 de febrer finalitza la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTOs) vinculats a la pandèmia. Tal com informàvem en la nostra circular Les claus de la nova reforma del mercat laboral, del 4 de gener, un dels aspectes més cridaners de la reforma laboral són els nous mecanismes de Flexibilitat interna i Estabilització de l'Ocupació, contemplats en el Reial decret llei 32/2021 del 28/12/2021, i que resumim a continuació:
 
1. Els ERTOs actuals es prorroguen automàticament fins al 31/03/2022.
 
2. A partir del 31/03/2022 entra en vigor un nou ERTO anomenat Mecanisme Red, que es desglossarà segons dues modalitats: 
 
a) Cíclica: Quan per temes conjunturals i macroeconòmics s'aconsellin l'aplicació de mesures addicionals d'estabilització, amb una durada màxima d'un any.
 
b) Sectorial: Quan en un determinat sector o sectors d'activitat s'apreciïn canvis permanents que generin necessitats i processos de requalificació professionals dels treballadors. Es fixen com a causa estructural i diferenciada dels ERTO per força major les limitacions del desenvolupament habitual de l'activitat per decisió de l'autoritat competent (per exemple: agències de viatges). Tindrà una durada màxima d'un any i la possibilitat de 2 pròrrogues de 6 mesos cadascuna.
 
Durant aquest mes de transició, les empreses podran sol·licitar el canvi a un ERTO ETOP (per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) d'acord amb la nova redacció dels articles 47 i 47bis de l'Estatut de Treballadors.
 
3. Les exoneracions en quotes a la Seguretat Social queden de la següent forma:
 
a) Per als ERTOs per impediment en l'activitat: l'exoneració serà del 90%.
 
b) En els ERTOs per limitació, els de força major que transitin a ERTOs ETOP, i sectors amb dificultat:
 
  • Per a empreses que realitzin formació: passen del 80% al 60%.
  • Per a empreses que no realitzin formació:
  • Si tens 10 o més treballadors/as canvien del 40% al 20%.
  • Si tens menys de 10 treballadors/as canvien del 50% al 30%.

 

Altres pròrrogues: ajuts d'autònoms i Pla "Me cuida"


Ajuts d'autònoms

Es prorroguen els ajuts a autònoms a partir del 01/03/2022.
 
Per als autònoms que estan cobrant la prestació per cessament d'activitat, aquests ajuts finalitzen el 28/02/2022, però tindran dret a una exempció en l'obligació de cotitzar, segons el mes:
 
  • 90% al març
  • 75% a l'abril
  • 50% al maig
  • 25% al juny
Perquè siguin aplicables aquests beneficis en la cotització dels treballadors autònoms, han de mantenir-se en alta fins al 30 de juny de 2022.
 
Pla "Me cuida"
 
Es prorroga fins a 30/06/2022 el Pla "Me cuida", que contempla mesures especials perquè els/les treballadors/as puguin adaptar o reduir la seva jornada per circumstàncies derivades de la pandèmia.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
febrer 28, 2022

Nou règim sancionador del model 720

En un comunicat recent parlem sobre els efectes de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la Declaració de Béns a l'Estranger (model 720). Doncs bé, el Congrés ha avalat finalment el règim sancionador d'aquest model, que ha estat modificat a través d'una esmena al Senat per a eliminar el seu caràcter imprescriptible i reduir les seves sancions.

Llegeix més
març 3, 2022

L’autònom col·laborador: requisits i avantatges d’aquesta figura laboral

És bastant habitual entre les pimes incloure en el negoci a familiars, ja que són persones que coneixen bastant bé l'activitat, i els resulta més senzill que contractar a algú extern. No obstant això, la seva contractació no es regula com la de qualsevol treballador assalariat, sinó a través d'una figura especial, la de l'autònom col·laborador, el règim del qual és diferent al de l'autònom.
 

 

Llegeix més
CINC