Es pot aconseguir finançament sense incloure nous socis a l’empresa?

En general, quan una empresa necessita finançament i acudeix a un inversor, aquest acaba adquirint un percentatge de les participacions. Però, què passa si no vol que entrin nous socis a la companyia?
 
En aquests casos, la solució consisteix a signar un contracte de comptes de participació, que permet a l'empresa obtenir finançament sense que l'inversor arribi a convertir-se en soci. Així, si el negoci va bé, recupera part dels beneficis que hagin pactat; i si va malament, assumirà les pèrdues que li corresponguin.
 

Quins avantatges té el contracte de comptes de participació?


El principal avantatge d'aquest tipus de contracte és que l'inversor mai es convertirà en soci de l'empresa i, únicament, se li ha d'informar dels resultats econòmics. En aquest sentit, pots tenir la tranquil·litat de seguir controlant la gestió del negoci.
 
També és possible pactar que el compte en participació afecti només a un negoci concret, i no a tota l'activitat de l'empresa. D'aquesta manera, podem obrir-nos a nous mercats sense que el nou inversor intervingui en els negocis ja existents.
 
Aquest tipus de contracte té avantatges fiscals, tant per a l'inversor com per a l'empresa:
 
Per a l'empresa: el repartiment de beneficis que correspongui a l'inversor serà una despesa deduïble. D'aquesta manera, l'empresa s'estalviarà un 25%.
 
Per a l'inversor: aquest ingrés serà un rendiment de capital mobiliari i tributarà en el seu IRPF a la base d'estalvi a un tipus entre el 19% i el 25%. I encara que l'inversor fos soci i percebés dividends, també hauria de tributar a aquests tipus, però amb el compte en participació podrà obtenir un major net.
 
Per exemple, si una empresa formalitza un compte en participació amb un inversor sobre un nou negoci i en un any aquest en concret genera 200.000 euros de benefici, dels quals han acordat que l'inversor en percebi el 30%.
 
En resum, per a una mateixa participació en els beneficis, amb el compte en participació l'inversor obté més guanys que sent soci i, l'empresa, per la seva banda, disposa de més per repartir entre la resta de socis.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
setembre 23, 2020

Les claus del Reial-Decret Llei 28/2020 de treball a distància

El Govern ha aprovat en Consell de Ministres el Reial-Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. Aquesta norma desenvolupa la modalitat de la feina a distància en el sector privat, l'obligació de les empreses de dotar dels mitjans necessaris i de sufragar les despeses relacionades per al desenvolupament de l'activitat, així com els drets i deures dels treballadors que teletreballen regularment.
 
Llegeix més
CINC