És legal el registre de jornada mitjançant tecnologia biomètrica en les empreses?

Protecció de Dades (biomètriques)

L’adopció de les noves tecnologies, com l’empremta dactilar o el reconeixement facial, és cada vegada més freqüent en l’àmbit dels Recursos Humans. Aquestes eines estan oferint millores significatives en la seguretat i el control d’accés, facilitant la gestió de la jornada laboral dels empleats, així com dels possibles fraus que puguin aparèixer.

No obstant això, el fitxatge dels treballadors mitjançant l’ús d’aquests sistemes no està exempt de controvèrsia, pel seu potencial per a realitzar una vigilància massiva en entorns públics. Per aquest motiu, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat una Guia sobre tractaments de control de presència mitjançant sistemes biomètrics dirigida a aquelles empreses que utilitzin tecnologia biomètrica en les seves instal·lacions per a controlar la presència dels seus empleats.

A continuació, resumim quines són les recomanacions principals:

  • Principi de minimització de dades del RGPD: només tractar aquells estrictament necessaris.
  • Base legítima: no utilitzar dades biomètriques tret que es doni un cas d’obligació laboral prescrita per la llei nacional, el Dret de la UE o un conveni col·lectiu.
  • Avaluar l’impacte generat després de l’anàlisi de les dades obtingudes.
  • Oferir garanties organitzatives, tècniques i jurídiques.
  • En cas d’implementar accions amb Intel·ligència Artificial, tenir en compte les seves limitacions i exigències.

Qüestions controvertides

El nou criteri de l’AEPD ha generat incertesa entre els experts, els qui qüestionen si el tractament de dades biomètriques seria legal sota un conveni col·lectiu detallat o altres sistemes alternatius. A més, la guia s’enfronta a interpretacions judicials prèvies, com la validesa del reconeixement facial segons una decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, o l’acceptació d’un sistema de control horari biomètric per part del Tribunal Suprem en 2007. Aquestes discrepàncies judicials han obert la porta a reclamacions per danys morals en l’àmbit laboral a conseqüència de l’ús de dades biomètriques sense complir amb la normativa.

Enfront d’aquestes polèmiques, el Consell Espanyol per al Registre de Jornada sosté que el tractament de dades biomètriques no està prohibit, argumentant que la base legal adequada és l’interès públic en la protecció de la salut laboral, tal com va dictaminar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en 2019.

Si vols obtenir més informació i conèixer en profunditat els avantatges i desavantatges d’aquest sistema, pots contactar amb el Departament de Protecció de Dades de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
Devolució IRPF mutualistes
febrer 19, 2024

L’Agència Tributària habilita un formulari per agilitzar la devolució de l’IRPF als pensionistes que van fer aportacions a mutualitats

A partir del 20 de març, l’Agència Tributària (AEAT) habilitarà un formulari senzill per agilitzar les devolucions de l’IRPF a aquells pensionistes que van dur a terme aportacions a mutualitats laborals. D’aquesta manera, es podran canalitzar totes aquelles sol·licituds de mutualistes pendents de resolució a partir de la informació que Hisenda, a més de la informació corresponent a la seva vida laboral.

Llegeix més
CINC