Entrevista a XargoNet

Any de fundació: Abril 2017
Sector d'activitat: Sistemes de la Informació
Ubicació: Girona (Edifici CINC)
Web: www.xargonet.com

1) A què es dedica XargoNet?

El portfafoli de XargoNet consta de 3 pilars bàsics: Intel·ligència en el Negoci (Gestió del canvi) i desenvolupament d'aplicacions a mida.

Tenim com a objectiu portar el Big Data a les petites i mitjanes empreses, per descobrir el valor afegit de les dades que recullen en el dia a dia i com aquests poden ser claus en la presa de decisions, desenvolupament del negoci, experiència d'usuari, seguiment, i un llarg etcètera. El tractament de dades i quadres de comandament és una de les nostres especialitats.

Adaptar-se a les noves tecnologies és clau per sobreviure en un món tan competitiu com el nostre. Per això, les empreses implanten noves eines digitals i posen al dia els seus processos de negoci, però solen oblidar la gestió del canvi, especialment a nivell de persones. Implantar una nova tecnologia, on passem d'utilitzar Outlook i Excel durant 30 anys a una eina amb notificacions i processos en el núvol, es precisa de suport per facilitar el canvi de cultura i manera d'operar de les persones, i aquí és on XargoNet pren partit.

El desenvolupament d'aplicacions a mida ens permet aplicar les noves tecnologies a qualsevol tipus de negoci, per agilitzar i donar seguretat als seus processos. En aquest àmbit també s'introdueixen les aplicacions mòbils.

2) Com va sorgir la vostra idea de negoci?

Som apassionats de les dades i sistemes d'informació. Entre els treballs i empreses dels nostres familiars i amics, ens fixem que pràcticament no s'han implantat noves tecnologies, i de les utilitzades en l'actualitat, no es van utilitzar res més que per a la seva tasca, desaprofitant així el seu potencial, principalment per cost i desconeixement .

Així que pensem que seria una bona idea agafar aquesta caixa registradora, que a més de ser usada per cobrar clients, i fer el total, també sap quina producte s'ha venut, quants, quan, tipus de pagament, etc. Us afegim dades macroeconòmiques, entre altres, i aplicem tècniques de mineria de dades. El resultat va ser clau per a la presa de decisions, sobre vendes i campanyes de màrqueting, que va donar lloc a un creixement de dos dígits.

Així que vam decidir estructurar el treball fet, donar-li forma i crear un producte que ens ofereix a través de XargoNet.

3) Com ajuda el Big Data a les empreses per aconseguir els seus objectius?

El Big Data ajuda a les empreses de forma indirecta, ofereix dades rigoroses i contrastades per prendre la decisió correcta amb arguments sòlids. Gràcies a la robustesa del sistema, permet trobar oportunitats de negoci de poca visibilitat per a les empreses.

En el nostre entorn de pimes, basant-nos en un objectiu bàsic com el creixement anual, el Big Data pot oferir alguna cosa tan simple com l'automatització de l'anàlisi de dades, o l'optimització de processos de negoci de àmbit digital. Analizar dades és un pas clau per a un venedor, per saber on anar a buscar clients i com aprofundir la visita, si aquest pas està automatitzat, el venedor podrà visitar, de mitjana, un 25% més de clients, gràcies a l'alliberament del temps de treball en els passos preliminars, amb la qual cosa l'oportunitat de negoci i creixement millora.

4) Quin és el valor afegit de XargoNet davant els seus competidors?

Oferim un producte integral per tractar, analitzar i visualitzar dades, en el qual el client salva les despeses de llicències, gràcies a la utilització d'eines Open Source (Codi Obert). Aquests costos poden suposar un "no go", quan utilitzem eines de marques amb renom.

Nosaltres també avalem una llarga experiència en entorns multinacionals, la qual volem exportar a la petita i mitjana empresa.

5) Què creieu que serà el futur de les grans dades?

El Big Data està relacionat amb dades i informació, dos conceptes en augment des del boom digital. Cada vegada hi ha més dispositius digitals per a usos quotidians, que registren cada moviment i acció de l'usuari, i seguirà creixent.

El futur passa per una regularització global de l'emmagatzematge i tractat d'informació, especialment la personal, i veurem la creació d'empreses dedicades a comprar i vendre dades generals i personals (aquests anònims) de forma legal.

Aquesta descentralització de la informació, actualment en mans de grans corporacions, permetrà a les empreses fer ús d'ella per aplicar metodologies de grans dades.

6) Què és el que més valoreu de CINC Centre de Negocis?

CINC ens ha sorprès per la qualitat dels serveis prestats, en especial la qualitat de l'entorn professional i amigable que es respira a les seves oficines.

Els detalls que tenen amb els clients generen una atenció personal que  s'agraeix, ja que arriben en un moment inesperats.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC