Entrada en vigor de la nova LOPDGDD: les novetats que has de conèixer

El 6 de desembre va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Aquesta nova normativa deroga, per tant, l’anterior LOPD, i es vincula amb l’actual reglament europeu de protecció de dades.
 
Són moltes les preguntes que rebem els operadors jurídics experts en aquesta matèria sobre l´abast de la nova llei i sobre quines implicacions té per a les persones físiques i jurídiques, ara que estem immersos encara en l´adaptació d'autònoms i empreses al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) europeu. 
 
En realitat, la possibilitat d´innovació de la LOPD és limitada, ja que el RGPD té una jerarquia normativa superior i, per tant, la llei espanyola no pot contradir aquells preceptes comunitaris. Ara bé, tenint en compte que el propi RGPD no acaba de concretar algunes qüestions i es remet als Estats per tal que desenvolupin per llei aquelles previsions o principis que queden oberts en la norma europea, podem afirmar que la nova LOPD aporta algunes novetats, de major o menor importància en funció de quina sigui la nostra activitat. 
 
De forma resumida, enumerem a continuació els principals aspectes de la nova normativa que suposen una innovació o un desenvolupament legal respecte l'anterior LOPD:
 
> Llegir circular completa en PDF
 
Per a més informació i resolució de dubtes sobre com afecta la LOPDGDD a les empreses, contacta amb el nostre Departament de Protecció de Dades (rgpd@cinc.es).
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d’Empreses
 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC