En quins casos es pot acollir un autònom a l’IRPF reduït del 7%?

En general, qualsevol autònom ha d'aplicar el 15% de l'IRPF en les factures emeses, però aquells que s'hagin donat d'alta per primera vegada tenen la possibilitat d'acollir-se a una reducció del 7%, sempre que es compleixin determinades condicions.
 

Durant quant de temps pot aplicar-se aquesta reducció?


 
Es pot aplicar durant l'any que l'autònom es dona d'alta, fins al 31 de desembre i els dos anys següents complets.
 

Quins requisits són necessaris per beneficiar-se d'aquesta mesura?


 
  • No haver estat donat d'alta en una activitat econòmica durant l'any anterior.
  • Només s'aplica als autònoms que es donen d'alta per primera vegada en aquest règim o per a aquells que no han desenvolupat una activitat durant l'últim any.

Han de reflectir aquesta reducció en les seves factures?


 
  • Hauran de comunicar a tots clients que estiguin obligats a retenir que estan aplicant aquest percentatge reduït en les seves factures.
  • Hauran d’enviar les seves dades identificatives, la data d'alta de l'activitat per poder justificar que és un nou autònom i el temps durant el qual s'aplicarà la retenció reduïda.
 

És convenient aplicar sempre aquesta reducció?


  • Encara que es tingui dret a aquesta bonificació, no hi ha l'obligació d'aplicar l'IRPF reduït. Tot dependrà de valorar si compensa o no acollir-s'hi.
  • Si la previsió d'ingressos és elevada, no es recomana aplicar l'IRPF reduït. Atès que es tracta d'una quantitat que s'anticipa a Hisenda, si no es paga abans per la recaptació, s'acabarà pagant després de forma acumulada.
 

Quins altres aspectes cal tenir en compte?


 
  • Cal tenir present que aquesta reducció és només per a professionals autònoms que duguin a terme activitats de forma individual.
  • Quan es realitza una factura a un client particular, no hem d'incloure l'IRPF, ja que ells no presenten aquest tipus de retencions en la seva declaració a Hisenda i, per tant, l'únic que cal reflectir és l'IVA. En conseqüència, per a incloure l'IRPF a la factura, el receptor ha de ser un altre autònom o empresa.
  • Si més del 70% del total dels ingressos estan subjectes a retenció, no hi ha obligació de presentar la liquidació trimestral del pagament fraccionat de l'IRPF (model 130).

 

Segueix llegint

Veure-les totes
febrer 25, 2021

Aconsegueix el teu certificat digital a CINC sense desplaçaments

De vegades, dins d'una organització, hi ha processos en els quals es pot implementar la signatura electrònica amb certificat digital. Això comporta que s'hagin d'emetre certificats a tothom o un a gran nombre de persones i, en aquest sentit, el nostre servei com a Autoritat de Registre ens permet que puguem emetre o revocar els certificats que es necessitin des de les nostres oficines.
 

 

Llegeix més
CINC