En què consisteix el dret de desconnexió digital dels treballadors?

Des del mes de desembre, els treballadors poden exigir que l’empresa respecti  el seu temps de descans, així com la seva intimitat personal i familiar fora de l’horari laboral. Així ho estableix la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), que a més de desenvolupar certs aspectes de l’actual Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), també incorpora determinades garanties relacionades amb els drets digitals.
 
Dintre d’aquestes novetats, l’article 88 de la nova regulació incorpora per primer cop el dret a la desconnexió digital del treballadors, és a dir, a no connectar-se durant el temps de descans, permisos i vacances a través de qualsevol eina digital professional, com el correu electrònic, aplicacions de missatgeria instantània, etc. 
 
L’exercici d’aquest dret queda subjecte al que s’ha establert en la negociació col·lectiva o allò acordat entre l’empresa i els representants dels treballadors. D'aquesta manera, les empreses han d’elaborar una política interna adreçada a tots els treballadors (incloent els qui ostenten càrrecs directius) que defineixi a través d’un protocol com poden exercir el dret a la desconnexió. 
 
D’altra banda, la llei estableix que les organitzacions també han d’incorporar la posada en marxa d’accions de formació i sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques. I en concret, posa èmfasi en la necessitat d’aplicar aquest dret en casos en què els empleats treballin a distància o des del seu domicili de forma parcial o total. 
 
Algunes de les mesures que poden dur a terme les empreses dintre dels seus protocols poden ser el tancament automàtic de la sessió un cop finalitzada la jornada laboral o l’establiment d’un horari en què no es puguin enviar correus electrònics als empleats, entre d’altres. 
 
Per a més informació i resolució de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Laboral (laboral@cinc.es). 
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d’Empreses

Segueix llegint

Veure-les totes
agost 30, 2019

Entrevista a Afterscool

Afterscool és una plataforma digital que connecta les famílies amb les millors activitats per a nens i joves. Permet descobrir l’oferta en una zona concreta, amb edats, horaris i preus, així com reservar online de forma còmoda i segura i compartir i consultar recomanacions amb altres famílies.

Llegeix més
CINC