Els riscos de la tecnologia 5G que afecten a la privacitat dels usuaris

La tecnologia 5G va començar a desplegar-se a Europa a principis de 2019, i la previsió és que tingui un gran impacte en la societat digital. Les principals millores que la 5G ofereix als usuaris són, entre d’altres, l’alta velocitat de transferència, la major capacitat de connexió i la baixa latència (temps de resposta entre acció i reacció) en les comunicacions que permetrà les accions en temps real. 
 
No obstant, aquesta millora a nivell tecnològic no està exempta de riscos, sobretot per la seva afectació a la privacitat. Segons l’informe de l’ AEPD, aquests serien els principals riscos:
 
  • La tecnologia 5G permetrà una geolocalització més precisa de l’usuari, basada en el fet que utilitza moltes més estacions base i que hi ha menys distància entre elles. 
  • L’increment  de les dades que circulen per la xarxa, multiplicat  per la quantitat de dispositius que hi haurà connectats per cada usuari, facilitarà la identificació més precisa de les persones i el desenvolupament de procediments que permetran la presa de decisions automàtiques sobre  les mateixes sense necessitat de la seva intervenció.
  • Es preveu un augment del numero d’agents que intervindran en el tractament de les dades personals, fet que pot comportar que  tinguin diferents objectius de privacitat  i que  no existeixi una delimitació clara de la responsabilitat de cada un d’ells.
  • Aquest número elevat d’agents en les cadenes de comunicació també determina que falti un model homogeni de seguretat. Cada agent pot complir amb diferents estàndards de seguretat, motiu pel que la seguretat global serà l’equivalent a la de l’element més dèbil.
  • Augment exponencial del ciberatacs motivat  per l’increment de serveis, de connectivitat i de punts d’entrada i sortida. 
Tot i que aquesta no és una llista exhaustiva, tots aquests elements s’han de tenir en compte en les  primeres fases dels dissenys dels tractaments amb la finalitat d’implementar les mesures tècniques  i organitzatives que els mitiguin i que tinguin en ment en tot moment la privacitat dels usuaris.
 
L’ AEPD conclou, recordant a tots els intervinents en la implementació, la gestió i explotació de la  xarxa 5G les següents recomanacions, d’entre les quals destaquem: 
  • S’ha de potenciar que la informació que es proporcioni a l’interessat sigui clara i comprensible, sobretot pel que fa a la identificació dels responsables, a les finalitats del tractament i a l’accés i utilització de mesures de control per part dels usuaris.
  • S’han d’implementar mecanismes de transparència i traçabilitat.
  • S’han de definir de manera clara els rols i responsabilitats i determinar clarament les obligacions de  tots els intervinents (desenvolupadors, fabricants, operadors i agents).
  • Es necessari implementar un sistema de mesures de control dels propis  usuaris sobre les dades personals i de minimització de dades.
  • Adaptar la normativa per a establir les garanties adequades al tractament de la informació i, sobretot, en relació a la seva conservació. 
Pots ampliar aquesta informació a través d’aquest enllaç.Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb el Departament de Protecció de Dades de CINC Assessoria (monica.vilallave@cinc.es).

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC