Els no residents ja poden presentar una única declaració anual de rendiments per arrendament d’immoble

No residentes única declaración anual arrendamiento

Amb efectes des del 2024, s’equipara el període de liquidació dels no residents als residents quant a la declaració de rendiments per arrendaments. Així, els no residents només han de presentar una única declaració anual per les rendes derivades de cada immoble.

Si el contribuent no resident té més d’un immoble arrendat, en derivar les rendes de diferents béns, continua sent necessari presentar una liquidació per cada immoble arrendat. Per contra, si un mateix immoble està arrendat durant un període (en aquest cas anual) a més d’un llogater, aquest podrà presentar una única declaració per a tot el període.

El termini de declaració d’aquestes autoliquidacions amb resultat a ingressar serà en els primers 20 dies del mes de gener de cada exercici.

Per a més informació, no dubtis a contactar amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC