Els autònoms societaris tindran dret a sol·licitar la tarifa plana

Després de tres sentències del Tribunal Suprem que reconeixen el dret dels autònoms societaris a accedir a la tarifa plana, la Seguretat Social ha canviat de criteri i estableix que tots els autònoms sense distinció tenen dret a acollir-s'hi.
 
La decisió ha estat comunicada a través d'una nota emesa per l'àrea d'impugnacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que ha notificat als departaments regionals d'impugnació l'ordre perquè es tramitin totes les sol·licituds de tarifa plana, tant de persones físiques com d'autònoms societaris. 
 
A quins autònoms afecta aquest canvi de criteri? 
 
Tenen reconegut d’ofici el dret d’acollir-se a la tarifa plana de 60 euros:
 
  • Autònoms que a partir del 8 de setembre s’hagin donat d’alta en una societat mercantil.

Tenen dret a reclamar els imports de forma indeguda:

  • Autònoms societaris als quals no se’ls va aplicar la tarifa plana en el seu moment i s’han donat d'alta en els últims quatre anys (de setembre de 2016 a setembre de 2020).
  • Autònoms societaris que es van donar d’alta abans de setembre de 2016 i van sol·licitar la tarifa plana, però els hi estat denegada o estan pendents de resolució
En què consisteix la tarifa plana d’autònoms?
 
La tarifa plana d'autònoms consisteix en el pagament mensual d'una quota a la Seguretat Social de 60 euros durant el primer any, en comptes d'abonar la quota completa (de 286 euros en persones físiques i 367 euros en autònoms societaris), seguit d'una reducció al 50% de la quota durant els sis mesos següents i del 30% els sis restants.
 
Ara, tots els autònoms que formen part de l'accionariat de qualsevol societat mercantil capitalista podran beneficiar-se també d'aquesta bonificació.
 
Quins requisits s’han de complir per ser considerat autònom societari? 
 
Els autònoms tindran la consideració de societaris quan es trobin en algun dels següents supòsits:
 
  • Posseir, com a mínim el 33% del capital social de l'empresa.
  • Posseir, almenys, el 25% de capital i exercir funcions de direcció i gerència.
 
Sóc autònom societari i vaig sol·licitar la tarifa plana: com puc fer la reclamació?
 
Si et vas donar d’alta com a autònom societari abans de l’1 de setembre de 2016 i t’ha estat denegada la sol·licitud de tarifa plana, o bé estàs pendent de resolució, tens dret a que se’t retornin els imports pagats indegudament.
 

T’ajudem a tramitar la teva reclamació


Des de CINC Assessoria estem estudiant amb deteniment el procediment de reclamació per poder oferir als afectats/des una resposta adaptada a cada cas. Ens posarem en contacte amb cadascun d’ells al més aviat possible. 
 
Per a qualsevol consulta al respecte, pots contactar amb el nostre Departament Laboral (laboral@cinc.es).

 

Segueix llegint

Veure-les totes
setembre 23, 2020

Les claus del Reial-Decret Llei 28/2020 de treball a distància

El Govern ha aprovat en Consell de Ministres el Reial-Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. Aquesta norma desenvolupa la modalitat de la feina a distància en el sector privat, l'obligació de les empreses de dotar dels mitjans necessaris i de sufragar les despeses relacionades per al desenvolupament de l'activitat, així com els drets i deures dels treballadors que teletreballen regularment.
 
Llegeix més
CINC