Els autònoms no es poden deduir despeses per treballar des de casa a causa de la situació de pandèmia actual

Els autònoms que s'hagin vist obligats a realitzar la seva activitat des del seu domicili a causa de la pandèmia no es poden deduir les despeses dels subministraments ocasionats per aquesta circumstància, al considerar-se "ocasional i excepcional". Així ho ha determinat la Direcció General de Tributs, com a negativa a la consulta vinculant d'una treballadora per compte propi que plantejava la possibilitat de deduir les despeses vinculades a la seva activitat, després de veure’s obligada a desenvolupar des del seu domicili una feina que realitzava habitualment en un despatx.
 
La resposta d'Hisenda es fonamenta en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda i les persones físiques i de modificació parcial dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, que regula quins costos tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net. La norma especifica que "en els casos en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual a l'exercici de l'activitat econòmica, les despeses de subministraments d'aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet" podran ser deduïbles "al percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total", tret que es demostri degudament altra xifra concreta.
 
A més, al·lega "perquè aquests tributs puguin tenir la consideració de despeses deduïbles d'una activitat econòmica desenvolupada pel contribuent, cal que l'habitatge habitual es trobi afecte a l'activitat". I "aquesta circumstància no succeeix, ja que la mateixa no es troba parcialment afecte a l'activitat, sent la utilització de la mateixa en el desenvolupament de l'activitat motivada per una circumstància ocasional i excepcional" relacionada amb la pandèmia.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
gener 21, 2021

Nous ajuts al comerç de venda al detall de productes no essencials

La Generalitat de Catalunya ha publicat nous ajuts amb la finalitat de reactivar el comerç al detall davant els efectes causats pel tancament decretat per la resolució SLT/1/202, de 4 de gener, i la resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, que prorroga les mesures de la resolució anterior fins el 7 de febrer.

Llegeix més
gener 26, 2021

Oficina virtual: la solució per impulsar al màxim el teu negoci aquest 2021 amb una inversió mínima

A causa de la pandèmia, per tal d'evitar desplaçaments i mantenir l'activitat moltes empreses s'han vist forçades a interrompre la seva presència a les oficines habituals i implantar el teletreball. Per aquest motiu, moltes companyies han decidit apostar per les oficines flexibles, ja que els permeten adaptar-se a les seves necessitats en temps real en funció de l'espai i nombre de persones.

Llegeix més
CINC