Els autònoms ja no han de comptabilitzar l’ajut de 20 cèntims per litre de benzina

Des de finals de març, els ciutadans gaudeixen d'una reducció de 20 cèntims per litre quan reposten benzina o dièsel, una mesura que afectava fins fa poc la comptabilitat dels autònoms, que ja no tenen l'obligació de reflectir aquesta bonificació a la seva comptabilitat.
 
En teoria, els professionals autònoms haurien de declarar aquest ajut com a subvenció a l'explotació i separar el cost real del descompte que ofereix l'Estat al compte de resultats. Tot i això, l'Administració permet una excepció a través de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes que els eximeix d'haver de registrar aquesta subvenció en els seus llibres comptables
.

Com es notifica la bonificació de la benzina?


Segons el Butlletí Oficial de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (BOICAC) 129/2022, els treballadors autònoms poden notificar la bonificació de 20 cèntims per litre de benzina o dièsel de dues maneres:
 
Modalitat ordinària
 
Es tracta de la manera més habitual i solen especificar-se a nivell comptable les subvencions al compte de resultats del negoci. Se separa el cost real de la despesa de la subvenció rebuda per minoritzar-ho.
 
D'aquesta manera, per exemple, un autònom que hagi proveït un litre de benzina pagaria 1,8 euros en lloc de 2 euros. Al compte de resultats, per tant, haurà de deixar reflectit, d'una banda, l'import de la despesa real del seu combustible, i de l'altra, els 20 cèntims de la subvenció.
 
Segona modalitat: excepció permesa per l'ICAC
 
L'ICAC estableix que el treballador per compte propi pot introduir directament el cost de la benzina com a despesa al compte de resultats, i que, per tant, no hagi de deixar constància d'aquesta bonificació estatal de la qual se n'ha beneficiat.
 

Fins quan es mantindrà la deducció de 20 cèntims per litre de benzina?


El Govern va aprovar recentment una sèrie de mesures que tenen com a finalitat reduir l'impacte de la inflació. Entre elles, també s'hi inclou l'extensió de la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant fins el proper 31 de desembre de 2022.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 28, 2022

Nova reforma del reglament d’estrangeria: t’expliquem les novetats principals

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que reforma el reglament de la Llei d'Estrangeria per millorar el model migratori espanyol. D'aquesta manera, es pretén afavorir la incorporació al mercat laboral de les persones que es troben a Espanya, reforçar les vies de migració regular i millorar el sistema de gestió, abordant les inconsistències del model actual davant de la resta de països de la Unió Europea.

Llegeix més
CINC