Els autònoms hostalers que no ofereixin servei d’entrega ja poden accedir a la prestació extraordinària d’autònoms

Els treballadors autònoms del sector hostaler que no puguin oferir servei de recollida o entrega de menjar a domicili ja poden accedir a la prestació extraordinària d’autònoms, gràcies a un canvi de criteri de la Seguretat Social.
  
Fins ara, l’hostaleria quedava exclosa d’aquest ajut, ja que s’entenia que la seva activitat no quedava suspesa perquè podia seguir oferint servei de recollida i entrega a domicili; per aquest motiu, moltes peticions d’ajuts havien estat rebutjades. Finalment, el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha modificat el reial decret actual que recull els criteris d’aquesta prestació, i els hostalers ja poden demanar-la.
 

Com poden accedir a la prestació extraordinària els autònoms del sector d’hostaleria?


Caldrà presentar una declaració responsable on assegurin que no poden realitzar recollides ni enviaments a domicili. 
 
La prestació és del 50% de la base mínima de cotització amb exoneració de quotes de la Seguretat Social, pero es mantenen les cotitzacions. 
 
Per accedir a l’ajut extraordinari, cal complir-se una sèrie de requisits:
 
  • Estar donat d’alta al RETA abans de l’1 d’abril de 2020.
  • No tenir ingressos procedents d’activitat per compte propi en el darrer trimestre de l’exercici 2020 superiors als salari mínim interprofessional. 
  • Patir una reducció d’ingressos d’almenys un 50% en relació als del primer trimestre de 2020.
  • Acreditar una reducció d’ingressos d’almenys un 75% durant el quart trimestre de 2020 en relació al quart trimestre de l’any anterior.

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 23, 2020

Noves subvencions en l’àmbit de la restauració i estètica pel COVID-19

Davant les noves mesures de contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la Generalitat ha dotat en 40 milions d’euros l’ajut destinat a pal·liar els efectes econòmics d’aquestes, que afecten, sobretot, al sector de la restauració i als centres d’estètica, que han vist suspesa la seva activitat per un període inicial de 15 dies.

Llegeix més
CINC