El pacte de socis: una eina imprescindible per prevenir conflictes futurs

Quan diversos socis inicien un nou negoci, una de les qüestions més importants consisteix a plantejar quina dedicació tindrà cada un en el projecte. I tot i que es tracta d'un punt conflictiu, és el gran oblidat a l'hora de constituir una societat.
 
Una situació que podria donar-se, per exemple, és que passat un temps un soci es desvinculi del projecte i munti una altra empresa. Què fer en aquests casos?
 
Aquest i altres possibles conflictes es poden prevenir signant un contracte de pacte de socis en què es regulin tres compromisos: la de permanència, la d'exclusivitat i la de no competència.
 

Obligacions dels socis


 
Permanència. Si els socis consideren que perquè el seu negoci tiri endavant caldrà que tots o alguns d'ells prestin els seus serveis a l'empresa, poden pactar un compromís indicant que aquesta relació es pot formalitzar mitjançant relació laboral, contracte d'alta direcció o contracte mercantil de prestació de serveis.
 
Hauran de deixar clares les funcions, la remuneració i el termini del compromís, així com els supòsits que no es consideraran d'incompliment (per exemple, la baixa per malaltia o accident).
 
Exclusivitat. Una altra qüestió que sol generar conflictes és que algun soci porti a terme una altra activitat professional i no es dediqui plenament al projecte. Per evitar-ho, poden pactar un compromís d'exclusivitat per a tots o alguns dels socis que els impedeixi realitzar altres activitats per compte propi o aliè.
 
Aquest compromís pot mantenir-se mentre duri la seva vinculació amb l'empresa o limitar-se en el temps (per exemple, és freqüent pactar només durant els primers anys del negoci).
 
Si algun soci ja està realitzant altres activitats poden preveure que, com a excepció, podran seguir realitzant-les (en aquest cas és convenient especificar aquestes activitats amb detall. Una altra opció és fixar una dedicació mínima al negoci (per exemple, 20 hores setmanals).
 
No competència. L'administrador d'una S.A. o S.L. no pot fer la competència d'aquesta. Però per als socis no administradors la llei no estableix aquesta prohibició. Per això, cal considerar l'opció que els socis realitzin activitats que competeixin amb la societat, indicant el seu termini (per exemple, mentre duri la seva vinculació amb l'empresa i un termini addicional) així com el territori d'aplicació de la prohibició.
 

Com garantir el compliment d'aquests compromisos?


 
Es poden establir penalitzacions en cas d'incompliment: una penalització econòmica, l'obligació de vendre participacions als altres socis per un preu inferior al mercat. Fins i tot és possible introduir en els estatuts algun d'aquests compromisos com una "prestació accessòria", de manera que el soci que ho incompleixi podrà ser exclòs de la societat.
 
Aquests compromisos comporten obligacions importants. Per això, abans de pactar-los cal valorar si el projecte exigeix realment aquesta vinculació, durant quin termini i amb quin abast (per exemple, pot ser necessari que algun soci s'obligui a prestar serveis, però no amb exclusivitat).
 
Per a més informació i resolució de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Jurídic (info@cinc.es).
 
Cordialment,
CINC Assessoria

 

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 1, 2019

Entrevista a LowKeyMoves

LowKeyMoves és una agència creativa i consultora musical focalitzada en vincular marques amb actors culturals de les escenes urbanes i d'avantguarda de manera genuïna i equitativa.
 
Llegeix més
CINC