El cas Meta: la importància de protegir les dades dels usuaris davant les eleccions del Parlament Europeu

El caso Meta

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès una mesura cautelar contra Meta Platforms Ireland Limited, ordenant la suspensió immediata de les funcionalitats Election Day Information (EDI) i Voter Information Unit (VIU) en el territori espanyol. Aquesta decisió es pren en el context de les pròximes eleccions al Parlament Europeu, amb l’objectiu de protegir les dades personals dels votants procedents de Facebook i Instagram.

Motius i riscos

L’AEPD ha assenyalat que Meta està infringint el Reglament General de Protecció de Dades en planejar el tractament de dades, ja que no compleix amb els principis de licitud, minimització de dades i limitació del termini de conservació. Adverteix que la recopilació i retenció d’aquestes dades podrien posar en perill els drets i llibertats dels usuaris, permetent l’elaboració de perfils detallats i tractaments intrusius. També destaca que la transferència d’aquestes dades a tercers seria una interferència desproporcionada en els drets i llibertats dels afectats, augmentant el risc d’ús indegut per part de desconeguts.

En la seva Circular 1/2019, l’AEPD ressalta que l’ús de Big Data, la intel·ligència artificial i el microtargeting en processos electorals pot portar a la manipulació i desinformació mitjançant perfils exhaustius. Segons aquesta circular, només es poden recopilar opinions polítiques expressades lliurement en l’exercici dels drets a la llibertat ideològica i d’expressió, prohibint l’ús de tecnologies que dedueixin la ideologia política d’una persona a partir d’altres dades personals.

La decisió de l’AEPD envia un missatge clar a les grans tecnològiques: la protecció de dades dels ciutadans d’Espanya és una prioritat i no es tolerarà cap infracció al RGPD. Aquest cas també posa en relleu la necessitat d’una regulació més estricta de l’ús de dades en l’àmbit electoral, per a evitar la manipulació i la desinformació.

Per a més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb el Departament de Protecció de Dades de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC