El 30 de setembre finalitza el termini per sol·licitar la devolució de l’IVA suportat a la Unió Europea

Recordem que totes aquelles empreses i professionals residents a l’Estat espanyol que hagin estat en algun país de la Unió Europea tenen fins el 30 de setembre per poder recuperar l’IVA suportat durant l’any 2019 en les despeses que hagin realitzat durant l’estada en aquests territoris.
 
Quin és el termini per sol·licitar la devolució? 
 
El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució s’inicia el dia següent al final de cada trimestre natural o de cada any natural i finalitza el 30 de setembre següent a l’any natural en què s’hagin suportat les quotes.
 
Com es pot sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en un país comunitari?
 
La presentació haurà de realitzar-se a través del model 360 per via telemàtica abans del 30 de setembre, o bé a través d’un tercer que tingui autorització per rebre les notificacions telemàtiques del contribuent.
 
Quina és la quantia mínima de la devolució de la sol·licitud?
 
L’import total de la devolució haurà de superar els 400 euros i, quan el període de referència sigui l’any natural, no s’admetran les sol·licituds de devolució per un import inferior a 50 euros. 
 
Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria (cinc@cinc.com).  

Segueix llegint

Veure-les totes
agost 31, 2020

Entrevista a Freightol

Freightol és un sistema operatiu de transport i logística. Permet a les empreses cotitzar, comparar, reservar i obtenir cotitzacions per a tot tipus de transport.

Llegeix més
CINC